Behandling av hypoglykemi

advertisement
Behandling av hypoglykemi
Vaken patient:
•
Druvsockertabletter, juice 1,5 dl eller annat sött. Upprepa efter 10 minuter
Påverkat medvetande:
•
Glukos 300 mg/ml →30-50 ml i.v.
Fortsätt med 10 ml i.v. åt gången till patienten vaknar dock max 100 ml.
•
Om ej fri venväg kan etableras snabbt hos medvetslös patient
(inom 90 sekunder):
Glucagon 1 mg/ml →1 ml i.m. eller s.c.
•
När patient är fullt vaken och kan äta: 2 dl juice och en smörgås
Download