Klinikrutin nr 3:5
Barn- och ungdomskliniken/Vaggan Neo
Länssjukhuset i Kalmar
Ansvarig:
Laura Österdahl, öl
Marie Åberg Petersson, ssk
Skapad/reviderad: 2008-01-01/2011-09-05
Gäller tom:
2014-09-05
NEONATAL HYPOGLYKEMI
Definition:
P-glukos <2,6 mmol/l oavsett gestationsålder och levnadsdygn.
Orsaken till lågt blodsocker är obalans mellan produktion och konsumtion av
glukos. Under fosterlivet förses barnet med energi i form av glukos från
modern. Glukosen upplagras bland annat i levern i form av glykogen. Det
plötsligt ökade energibehovet vid födelsen gör att glykogenreserverna snabbt
utnyttjas och att blodsockernivåerna sjunker under de första levnadstimmarna.
Nyfödda med ökad risk:
-prematur
-tillväxthämning
-asfyxi
-hypotermi
-mekoniumaspiration
-andningsbesvär
-svår Rh-immunisering
-mammor med diabetes
-tung för tiden
SYMTOM
• sprittig
• slö
• hypoton (slapp)
• matningssvårigheter
DIAGNOS
• P-glucos tas som rutin vid 2 timmars ålder på riskbarn
(Sätt med fördel PVK för provtagning)
• P-glucos följs var 3:e till var 6:e timme innan mat. Tätare vid behov.
För mer info – se PM-pärmen 1:2.
BEHANDLING
• tidig tillmatning så fort som möjligt
• vid hypoglykemi sätts i första hand sond, för tillmatning. Ersättning ges utifrån barnets
ålder; Pre Nan Disarge, Baby Semp men med fördel mors egen bröstmjölk eller bank
mjölk. Om barnet orkar, lägg till moderns bröst
• vid behov kan barnet behöva glukosdropp 10 %. Se PM-pärm 1:2
• se till att barnet inte är kallt