Världsdiabetesdagen Världsdiabetesdagen inleddes 1991 efter ett initiativ av Världshälsoorganisationen
(WHO) för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen och att också bättre
diabetesvård behövs. Från 2006 deltar även FN i arbetet kring att förebygga diabetes
och komplikationer. Att dagen firas 14/11 beror på att Frederick Banting, en av
upptäckarna av insulinet, föddes den 14 november 1891.
"Balansera rätt i diabetesvården" är temat i år på den traditionella heldagen som
Nationella Diabetesteamet, paraplyorganisation för föreningar som innefattar
personer med diabetes och föreningar för deras professionella rådgivare, och
Dagens Medicin arrangerar 14 nov. I år har turen kommit till Umeå för att stå värd för
arrangemanget. Programmet tar sikte på de viktigaste utmaningarna inom
diabetesvården som e-hälsa och framtidens läkemedel.
Nationella Diabetesteamet presenterar Röd Bok under dagen. Den tar fasta på 10
punkter om hypoglykemi, d v s mycket låga blodsocker. Röd Bok finns att läsa som
18 sidig pdf på www.dagensdiabetes.info och ger läsaren ökad kunskap kring
hypoglykemi och diskuterar också förebyggande åtgärder mot hypoglykemi. Att få
lågt blodsocker är en av de största rädslorna för personer med diabetes.
Hypoglykemi orsakas av själva behandlingen, antingen insulinbehandling eller viss
form av tabletter.
Vid typ 2 diabetes är det SU-preparat som kan ge hypoglykemi. Dessa används flitigt
i vården och står som andrahandsval på Socialstyrelsens rekommendationslista trots att det nu finns alternativ med mycket mindre risk för hypoglykemi.
Att dessa SU-preparat används är en ekonomisk fråga, men nu kräver vi att de byts
ut i rekommendationslistorna. Det ser lite olika ut i landstingen. Vissa fortsätter
använda preparaten, andra inte. Men de riktlinjer vi har ligger i bakvattnet för
diabetesbehandlingen, säger professor Mona Landin-Olsson, ordförande för
diabetesläkarna, Svensk Förening för Diabetologi. En av punkterna i Röd Bok är att
man bör växla till de andra läkemedlen vid typ 2 diabetes.
I Röd Bok tas också upp att kontinuerlig blodsockermätning kan ge användare med
typ 1 diabetes varningssignaler om när blodsockret är på väg ner. Det gör att risken
för låga blodsocker uppmärksammas i tid innan problem uppstår. Nationella
programrådets SKLs vårdprogram för insulinpump och kontinuerlig
blodsockermätning kom i mars 2016 och implementeras nu.
Diabetesföreningar runt om i Sverige uppmärksammar Världsdiabetesdagen genom
att bege sig ut på gator och torg för att testa förbipasserande personers risk för att få
typ 2 diabetes. Flera större byggnader i olika städer världen runt lyses ikväll upp med
blått ljus för att markera Världsdiabetesdagen.
Framtidsoptimism finns nu kring diabetes, då mycket positivt har hänt senaste året i
forskning och behandling. Det är viktigt att denna optimism sprids till personer med
diabetes, och också till politiker och beslutsfattare, så att dessa satsar mer på
diabetesvården lokalt, regionalt och nationellt.
Stig Attvall
Docent, överläkare
Diabetescentrum
SU Sahlgrenska Göteborg