Diabetes typ 2 och fysisk aktivitet

advertisement
Diabetes typ 2 och fysisk aktivitet
Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och utgör 80-90 procent av all diabetes. I Sverige
har cirka fem procent av befolkningen denna kroniska sjukdom som förr kallades för åldersdiabetes.
Bland personer över 70 år är ungefär 20 procent drabbade men sjukdomen förekommer i alla åldrar.
Orsaker
Det finns tydliga samband mellan övervikt, stort midjemått, hög ålder, bruk av tobak, låg fysisk aktivitet
och risk för att veckla typ 2-diabetes. För kvinnor som haft graviditetsdiabetes är risken för framtida typ
2-diabetes mycket stor. Det finns också en betydande ärftlig komponent som anses förklara uppemot
70 procent av risken att utveckla sjukdomen.
Fysisk aktivitet förebygger och behandlar
En lång rad studier har visat att det går att förhindra utveckling av diabetes typ 2 genom goda
levnadsvanor. Fysisk aktivitet och träning har också god HbA1c-sänkande effekt, väl jämförbar med
många läkemedel som ges vid typ 2-diabetes. Detta gör att fysisk aktivitet är en av hörnstenarna vid
behandling. Ett enda träningspass innebär en ökad insulinkänslighet, och effekten kvarstår i mer är 16
timmar, men avklingar efter 48 timmar.
Regelbunden fysisk aktivitet leder till att vävnadernas känslighet för insulin ökar även i vila. Fysisk
aktivitet påverkar även andra riskfaktorer såsom vikt, BMI, midjemått, midja-höft-kvot, blodtryck,
blodfettsprofil samt kondition positivt. Även fysisk funktion och rörlighet förbättras av fysisk aktivitet.
Rekommendationer
• Medelintensiv (pratvänlig) fysisk aktivitet minst 150 minuter per vecka (3-7 gånger) i form av snabb
promenad, cykling eller annat, anpassat efter personlig kondition och fysiska förutsättningar.
• Det går också att utföra mer ansträngande (andfådd) aktivitet minst 75 minuter per vecka (2-3
gånger). Aktiviteterna kan vara stavgång, joggning, cykling, simning, skidor, bollsporter, gymnastik
eller intensivare vardagsarbete som framkallar andfåddhet.
• Muskelstärkande fysisk aktivitet rekommenderas också utföras 2-3 gånger per vecka.
• Låt det gå maximalt 2 dygn mellan träningspassen.
Risker
Tänk på risk för hypoglykemi om du är insulinbehandlad eller medicinerar med sulfonureider, tillför
kolhydrater under och efter fysisk aktivitet. Om insulinbehandling kan insulindosen behöva justeras.
Kostbehandlad och metforminbehandlad diabetes behöver inte vara orolig för hypoglykemi.
Kraftig fysisk aktivitet bör undvikas vid ketos, ögonbottenförändringar eller vid allvarlig icke proliferativ
diabetesretinopati.
Källa: FYSS 2015
www.regiongavleborg.se
Download