Har du diabetes typ II?

advertisement
Har du typ 2-diabetes?
Viktigast vid behandling av typ 2-diabetes är att ha kontroll över sitt blodsocker. Det
gäller att få balans mellan mat, motion och läkemedelsbehandling för att må bra. Detta
är en utmaning för många patienter och därför är det viktigt att vi hela tiden driver
forskningen framåt för att försöka ta fram nya behandlingsalternativ.
Vi söker nu deltagare till en studie för att utvärdera
ett nytt läkemedel för behandling av typ 2-diabetes,
som vi hoppas ska vara enkelt och smidigt att
använda men ändå ge en effektiv blodsockerkontroll.
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som
helst avbryta ditt deltagande. Studien är godkänd av
Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. De
uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med
Personuppgiftslagen (PUL).
Vi söker dig som:
• Har typ 2-diabetes.
• Har fyllt 18 år.
• Har behandlats med tablett metformin i minst
3 månader men inte tar något annat diabetesläkemedel.
Studien pågår i drygt ett år då du kommer att gå på
regelbundna kontroller hos läkare och sjuksköterska.
Totalt innefattar studien 9 klinikbesök och 2 telefonkontakter. Besöken i studien och studieläkemedlet är
kostnadsfria.
www.regionorebrolan.se/akp
För mer information och eventuell anmälan
Välkommen att ringa forskningssjuksköterskorna på
Avdelningen för kliniska prövningar på telefon
019-602 62 35.
Det går också bra att skicka e-post till:
[email protected] eller anmäla dig som
studiedeltagare via Vårdguidens e-tjänster som nås
via 1177.se.
Download