Om Diabetes - Mynewsdesk

advertisement
Om Diabetes
Vad är diabetes?
Diabetes är en av vår tids största folksjukdomar. Det finns inget botemedel mot diabetes
idag. När sjukdomen griper tag är det för resten av livet.
Diabetes är inte en utan flera olika sjukdomar med olika orsaker. Den gemensamma
nämnaren är att diabetes är en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen inte kan
producera tillräckligt med insulin eller ta tillvara på det insulin som produceras. Detta
resulterar i att sockerhalten i blodet blir för hög.
Primärt pratar man om två olika typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Det går inte att säga
att den ena är allvarligare än den andra, utan det rör sig om två olika sjukdomar som båda
är allvarliga.
Vad är det för skillnad mellan typ 1- och typ 2-diabetes?
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom.. Vid typ 1-diabetes är insulinbehandling inget
val, det är livsnödvändigt.
Typ 2-diabetes är en sjukdom som beror på att man inte har tillräckligt med hormonet
insulin och/eller nedsatt insulinkänslighet
Finns det en lättare form av diabetes?
Nej, Både typ 1- och typ 2-diabetes kan leda till allvarliga komplikationer som till exempel
hjärtinfarkt, stroke, amputationer och synnedsättning.
Är det bara att ta ett piller, så rullar livet på?
Nej, så är det inte. Personer med typ 2-diabetes kan använda tabletter som en del i sin
behandling. Den som drabbas av typ 1-diabetes behöver omgående insulinbehandling
vilket dagligen innebär ett flertal injektioner och ständig kontroll av blodsockret.
Hur många i Sverige dör av diabetes per år?
Enligt Dödsorsaksregistret (2013) dog 1971 personer i Sverige med diabetes som
underliggande dödsorsak.
Senast reviderad januari 2017
Hur många i Sverige insjuknar i diabetes per år?
År 2015 debuterade drygt 18 500 personer i diabetes i Sverige enligt NDR och
SWEDIABKIDS.
Diabetesförbundet, Box 1107, 172 22 Sundbyberg, Telefon: 08-564 821 00, Fax. 08-564 821 39
[email protected], www.diabetes.se
1/1
Download