Jag har fått typ 2-diabetes!

advertisement
Jag har fått typ 2-diabetes!
– SVENSKA
Jag har fått typ 2-diabetes!
Vad är diabetes?
Diabetes innebär en för hög blodsockernivå. Det finns två huvudtyper
av diabetes:
Typ 1-diabetes drabbar ofta barn och ungdomar. Vid typ 1-diabetes har
man brist på hormonet insulin.
Typ 2-diabetes uppstår oftast senare i livet. Från början har man
normala insulinnivåer, men insulinet har dålig effekt, så kallad ”insulinresistens”.
Efter en tids sjukdom får man även en brist på insulin.
Vad är insulin?
Insulin är ett hormon som frisätts när blodsockret stiger. Insulin behövs
för att blodsockret ska kunna tas upp av kroppens celler och användas
som energikälla.
Insulin sänker därmed blodsockret.
Varför har jag fått typ 2-diabetes?
Ingen vet riktigt säkert vad typ 2-diabetes beror på. Man vet att det finns
en ärftlig koppling och att faktorer som kost, motion, övervikt och ålder
spelar in.
Varför är ett kontrollerat blodsocker viktigt?
För höga blodsockernivåer under längre tid är inte bra för hälsan och
ökar risken för skador på blodkärl, ögon, njurar och nerver. På sikt ökar
risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke, fotsår och njursvikt.
Vad är
typ 2-diabetes?
Diabetes betyder att
dina blodsockernivåer
är förhöjda.
Vid diabetes typ
2-diabetes fungerar inte
kroppens insulintilverkning som den ska och/
eller så kan kroppen
inte använda insulinet
på rätt sätt.
Varför är ett
kontrollerat blodsocker
viktigt?
Det är normalt att blodsockret stiger efter att
man har ätit, men alltför
höga blodsockernivåer
under lång tid kan ge
skador på blodkärl,
ögon, njurar, och nerver.
Ett kontrollerat blodsocker minskar risken
för skador på dessa
organ.
Hjärtinfarkt
Stroke
Nervskador
Nedsatt
njurfunktion
Ögonskador
Diabetes ökar risk för
Ett välreglerat blodsocker redan från det att man får diagnosen typ
2-diabetes minskar kraftigt risken för diabeteskomplikationer senare i
livet. Målet är att hålla blodsockret på en bra nivå och undvika kraftiga
svängningar under dygnet.
Om du vill ha mer information
än den du finner här kan du fråga
din läkare eller sjuksköterska.
Du är också välkommen att
kontakta medicinsk information
på Lilly.
Telefon: 08-737 8800
E-post: [email protected]
Hur diagnostiseras typ 2-diabetes?
Typ 2-diabetes diagnosticeras genom mätning av blodsockernivåerna.
SEHMG00451
SEHMG00451a
Download