Hjärt-Lungfonden Diabetes 10 frågor och svar

advertisement
Diabetes har ökat kraftigt i Sverige under de senaste decennierna.
Ökningen beror framförallt på ändrad livsstil, till exempel ändrade
matvanor, samt att befolkningen blir äldre. Sverige och Finland har den högsta
förekomsten av typ 1-diabetes i världen, varför är ännu oklart. Ungefär 250 000
svenskar har typ 2-diabetes och antalet ökar i takt med att medelåldern ökar
och med en mer onyttig livsstil. Av dem som drabbas av typ 2-diabetes är
70–80 procent överviktiga.
G UL L E R S G RUP P / FI D E L I T Y STO CK H O LM TRYC K : A LFA P RI N T 2 0 0 5
Hur vanligt är diabetes?
Hjärt-Lungfonden
Diabetes
Var kan jag få mer information?
Tveka inte att diskutera eventuella frågor med din doktor. Du kan
också vända dig till närmaste vårdcentral eller sjukhus. Mer patientinformation finns i Hjärt-Lungfondens skrifter. Du kan beställa dem på telefon
08-566 242 00, eller via www.hjart-lungfonden.se
På nätet finns också mer information hos www.sjukvardsradgivningen.se
och www.sanofi-aventis.se
www.sanofi-aventis.se
Riddargatan 18, 114 51 Stockholm
telefon: 08-566 24 200 fax: 08 -566 24 229
e-post: [email protected] hemsida: www.hjart-lungfonden.se
Insamlingskonto: pg 90 91 92-7 bg 909 -1927
M E D I C I N S K T A N S VA R I G A :
Christina Jarnert – specialist kardiologi och invärtes sjukdomar, Kardiologiska kliniken,
Karolinska Sjukhuset och Göran Zetterberg – läkare, Lungkliniken, Karolinska Sjukhuset
10 frågor och svar
I S AM ARB E T E M E D
Vad är diabetes?
Kännetecknande för diabetes är att sockerhalten i blodet är för hög. Det
finns olika typer av diabetes. De vanligaste formerna är typ 1 och typ 2. Typ
1-diabetes kännetecknas av att kroppen inte kan producera insulin. Den formen
uppkommer ofta hos barn och ungdomar, men förekommer i alla åldrar. Vid typ
2-diabetes har kroppen en otillräcklig produktion av insulin och/eller så kan
kroppen inte tillgodogöra sig insulinet. Typ 2-diabetes debuterar oftast först
efter 40-årsåldern och är den vanligaste formen av diabetes. Hjärt-kärlsjukdom
är en vanlig följd av diabetes.
Vilka är riskfaktorerna?
Arv spelar in, särskilt vad gäller typ 2-diabetes. Cirka 60 procent av alla
med typ 2-diabetes har sjukdomen i familjen. Livsstil betyder mycket för
typ 2-diabetes. Övervikt och för lite fysisk aktivitet är riskfaktorer, liksom högt
blodtryck och höga nivåer av blodfetter. Vissa läkemedel, till exempel p-piller
och en del urindrivande läkemedel kan också ge ökad risk för diabetes. Rökning
har en negativ inverkan och förvärrar diabetesen. Rökning ökar också risken för
hjärt-kärlsjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.
Hur ställs diagnosen?
Varför uppstår diabetes?
Typ 1-diabetes orsakas av att de celler i bukspottkörteln som producerar insulin skadas.Varför cellerna skadas vet man inte exakt, men man
tror att immunförsvaret reagerar fel och attackerar kroppens egna celler.
Vid typ 2-diabetes kan inte bukspottkörteln producera tillräckligt med insulin
och kroppens förmåga att tillgodogöra sig insulinet är dessutom nedsatt. Ärftliga anlag och en ohälsosam livsstil är vanliga orsaker till typ 2-diabetes.
Varför är diabetes farligt?
Kroppens organ behöver syre och bränsle till cellerna för att kunna
fungera. Ett viktigt bränsle är socker i form av glukos. För att cellerna ska
kunna tillgodogöra sig glukos så behöver de insulin. Vid diabetes råder brist på
insulin, vilket kan ge akuta komplikationer och följdsjukdomar. Vanligast är åderförkalkning i blodkärlen. Diabetes ökar därmed risken för hjärtinfarkt, stroke
och hjärtsvikt. Diabetes kan också orsaka komplikationer i blodkärlen i benen,
i njurarna och i ögonen.
Numera ställer läkare oftast diagnosen med hjälp av ett blodprov där
sockerhalten i blodet mäts. Provet tas antingen på fastande mage eller
ett par timmar efter att du fått dricka en druvsockerlösning.
Hur behandlas diabetes?
För många typ 2-diabetiker brukar insulinkänsligheten kunna förbättras
och blodsockret sänkas genom mer motion och att man lägger om kosten. Om det inte räcker blir tillägg med tablettbehandling aktuellt och för vissa
även insulin. För de diabetiker som inte själva kan producera något insulin alls är
insulininjektioner livsnödvändiga. Insulin kan inte ges i tablettform eftersom
insulinet förstörs av enzymer i magen innan de når cellerna. Insulin injiceras
numera vanligen med en så kallad insulinpenna. För typ 1-diabetiker är det vanligt med 4–5 insulininjektioner per dygn. För typ 2-diabetiker 1–2 insulininjektioner per dygn. För alla diabetiker är det viktigt med en väl balanserad kost och
fysisk aktivitet.
Vad kan jag göra för att undvika diabetes?
Vilka är symptomen?
Vid typ 1-diabetes är vanliga symptom trötthet, stora urinmängder,
törst, nedsatt aptit och viktminskning. Insjuknandet är ofta akut och
sker under loppet av några veckor eller månader. Symptomen för typ 2-diabetes
kommer i regel smygande. Man känner sig trött, törstig och är ofta torr i munnen.
Typ 1-diabetes kan än så länge inte förebyggas, men mycket forskning
ägnas åt detta område. Förebyggande åtgärder för typ 2-diabetes är till
exempel att undvika övervikt, äta en balanserad kost och ägna sig åt regelbunden
motion.
Download