ORD OCH BEGREPP utan grönt inget liv

advertisement
ORD OCH BEGREPP ”UTAN GRÖNT INGET LIV”
Fotosyntes: solenergi+vatten+koldioxid ger glukos + syre
Klyvöppning: här tar växten in koldioxid och släpper ut syre och vatten.
Koldioxid: kol och syreförening
Glukos/druvsocker: enklaste formen av sockermolekyl
Klorofyll: gröna färgämnet i växten
Stärkelse: glukos i långa kedjor som kan lagras i organismer
Cellulosa: glukos i långa kedjor som lagras i växternas cellväggar.
Mineralämnen: kväve, fosfor och kalium
Gödsel: växtnäring, kan ibland vara avföring från djur.
Förbränning/cellandning: glukos+syre ger koldioxid+vatten+energi
Kolets kretslopp: Vid fotosyntesen bildas glukos av vatten och koldioxid. Vid förbränning kommer
åter kolatomerna till luften.
Download