MONOSACKARIDER:
Enkla sockerarter som oftast innehåller 5 eller
6 kolatomer:
GLUKOS
FRUKTOS
Viktiga energikällor
RIBOS
DEOXIRIBOS
Ingår i nukleinsyror
DISACKARIDER:
Två enkla sockerarter kopplas ihop via en
glykosidbindning:
SACKAROS
LAKTOS
(SUKROS, vanligt socker)
FRUKTOS+GLUKOS GLUKOS+GALAKTOS
LIPIDER:
Grupp 1: Fetter, vaxer och fosfolipider
Grupp 2: Karotenoider och steroider
Grupp 1: Uppbyggda av fettsyror.
Exempel fettsyror:
Stearinsyra
Oljesyra
Viktigast:
Triacylglycerol/triglycerider: Energilagring
Fosfolipider: Ingår i biologiska membraner
Ex. fosfatidylkolin
Fosfolipiderna bygger upp membranerna i alla
typer av celler.
Grupp 2: Uppbyggda av andra opolära
strukturer
Karotenoider (A-vitamin):
Steroider (D-vitamin, kolesterol, könshormoner):
Proteiners funktioner:
- Katalys
Katalysatorer som styr de
kemiska reaktionerna i
cellen
- Transporter
Transport över membraner
Transport till olika delar
av kroppen
- Kontroll
Insulin och tillväxthormoner är proteiner
- Försvar
Immunförsvarets
antikroppar
- Struktur
Hår, naglar, senor
- Näring
Proteiner i födan bryts ner
till aminosyror. Dessa
används för att bygga upp
nya proteiner och som
bränsle.
- Rörelse
Muskler