Matens kemi
1. Förklara följande och ge exempel
a) enkla sockerarter (monosackarider) b) sammansatta sockerarter (disackarider)
2. Vilken är den stora skillnaden i uppbyggnad mellan stärkelse och cellulosa.
3. Var i naturen kan man hitta stärkelse och cellulosa?
4. Beskriv glykogen och dess uppgift i kroppen.
5. Vad är det som kallas kostfiber? Varför är det bra att ha kostfiber i maten?
6. Protein bygger inte bara upp våra muskler. Nämn några andra saker som också består av
proteiner. (I våra kroppar alltså)
7. 8 aminosyror är essentiella för vuxna. (10 för barn) Vad menas med att de är essentiella?
8. Hur kan det komma sig att vi kan ha en så enormt stor mängd olika proteiner i kroppen? (Dvs
hur kan proteiner vara så variationsrika)
9. Kolhydrater byggs upp av bara tre olika grundämnen. Vilka? Proteinerna är uppbyggda av
samma tre plus ett ytterligare. Vilket är det? Ett femte finns också ofta med. Vilket? (Detta sist
nämnda gör att silversmycken som har kontakt med huden lätt blir svarta. 10. Nämn några näringssalter (närsalter) och spårämnen som kroppen behöver.
11. Förklara vad enzymer är. Namnge ett enzym som ni labbat med. Vilken funktion hade det?
12. Förklara vad laktosintolerans beror på. 13. Hur är en fettmolekyl uppbyggd?
14. Förklara kemiska skillnaden mellan fett som är a) mättat, b) omättat c) fleromättat.
15. Var kan vi hitta de tre sorterna fett från förra frågan?
16. Vilken uppgift har merparten av det fett som finns i våra kroppar? Varför är fett speciellt lämpligt
för detta ändamål?