Biologi och Kemi åk 8 – Matspjälkningen och Livets Kemi

Biologi och Kemi åk 8 – Matspjälkningen och Livets Kemi
Mål att sträva mot
– utvecklar kunskap om människokroppens byggnad och funktion (Bi)
– utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och
laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna, (Bi)
– utvecklar förmågan att diskutera frågor om hälsa utifrån relevant biologisk kunskap och
personliga erfarenheter. (Bi)
–utvecklar kunskap om hur kemiska experiment bygger på begrepp och modeller och hur dessa kan
utvecklas genom experimenterande, (Ke)
Mål att uppnå
– ha insikt i fotosyntes och förbränning (Bi)
– ha kännedom om den egna kroppens organ och organsystem samt hur de fungerar tillsammans,
(Bi)
– kunna genomföra observationer i fält och laborativa undersökningar samt ha insikt i deras
utformning,(Bi)
– kunna föra diskussioner om betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor. Bi)
– kunna genomföra mätningar, observationer och experiment samt ha insikt i hur de kan utformas,
(Ke)
– kunna genomföra experiment utifrån en hypotes och formulera resultatet (Ke)
– känna till hur man på ett säkert sätt hanterar vanliga kemikalier och brandfarliga ämnen, (Ke)
Mål för godkänt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kunna fotosyntes och cellandning med ordformel (Bi + Ke)
Kunna de olika näringsämnena och i vilken mat vi finner dem (Bi + Ke)
Känna till olika sorters fett och vilka som är nyttiga för människan (Bi + Ke)
Veta ursprunget till energin som finns i maten (Bi + Ke)
Veta skillnaden mellan mekanisk- och kemisk sönderdelning av maten (Bi)
Kunna matspälkningsorganen (Bi)
Veta vad kolhydrater, fett och proteiner slutligen sönderdelas till i matspjälkningsprocessen.
(Bi)
Känna till hur maten sönderdelas i kroppen (Bi)
Känna till karies, anorexia och bulimia (Bi)
Kunna i vilka grupper kolhydrater indelas och kunna ge några exempel ur varje grupp (Ke)
Kunna hur sockerarterna indelas i grupper och ge några exempel ur varje grupp (Ke)
Veta vad som händer när vi blandar fett och vatten (Ke)
Känna till något sätt att påvisa: socker, stärkelse och proteiner (Ke)
Aktivt delta i laborationer
Mål för väl godkänt
• Kunna teckenformel för fotosyntesen och cellandningen (Bi + Ke)
• Kunna ge exempel på vad de olika näringsämnena har för funktion i kroppen (Bi + Ke)
• Känna till några enzymer och deras uppgift (Bi)
• Kunna beskriva uppbyggnaden hos olika kolhydrater, fett och proteiner (Ke)
•
•
Kunna förklara hur diskmedel och tvål fungerar vid rengöring (Ke)
Deltar vid planering av en undersökning samt bidrar till dess utvärdering
Mål för mycket väl godkänt
• Förstå hur organsystemen i kroppen samarbetar (Bi)
• Kunna argumentar för betydelsen av goda matvanor (Bi)
• Kunna den kemsika sammansättningen av kolhydrater, fett och proteiner (Ke)
• Planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning (Bi)