Inför prov i organisk kemi

advertisement
Inför prov i kemi: Organisk kemi
(Kemi boken S.128 – 141+Anteckningar)
Du bör kunna:







vad kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer och mineraler är, samt beskriva
deras egenskaper och hur kroppen använder de.
identifiera olika sorters kolhydrater, fetter, proteiner, vitaminer och mineraler.
ge en enkel beskrivning av kolhydrater- fetter- proteiner och vitaminers
uppbyggnad.
redogöra för hur den fysiska hälsan påverkas av överskott och underskott av
kolhydrater, fetter, vitaminer, proteiner och mineraler.
vad som menas med transfetter.
beskriva skillnaderna mellan långsamma och snabba kolhydrater.
beskriva skillnaden mellan mättad och omättad fett.
Lycka till!!
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards