Afrika- i svältens spår
Undernäring - svält
•Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får
tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet, eller behovet av
vitaminer och mineraler.
•195 miljoner barn under fem år undernärda. 20 miljoner av dessa lider av grav akut
undernäring som utan behandling leder till döden . Varje år dör omkring 4 miljoner barn till
följd av undernäring
•Undernäring är en av de fem vanligaste dödsorsakerna bland barn i låginkomstländer.
•Undernäring är inte bara resultatet av för lite mat utan också av otillräcklig tillförsel av
näringsämnen som protein, fett, kolhydrater, vitaminer och mineraler.
•Undernäring leder till försämrat immunförsvar som i sin tur ökar risken att drabbas av
infektionssjukdomar, som luftvägsinfektioner, diarré, mässling, och malaria.
Varför undernäring?
•Orsakerna kan vara många och en undernäringskris kan
uppstå både efter en naturkatastrof och i en konflikt där
människor tvingas fly och inte har tillgång till mat.
•Kriser är även återkommande i samhällen som lever på
odlade grödor under månaderna precis innan skörd, då
familjers matreserver tagit slut.
Effekter av undernäring
•För en undernärd människa är livet en daglig
kamp för att upprätthåll normala funktioner i
kroppen.
•Utan rätt näring kan människan inte växa och
immunförsvaret bryts ner.
•Brist på näring försämrar också
inlärningsförmågan och musklernas utveckling.
•Brist på jod är den i särklass största orsaker till
hjärnskador bland undernärda barn.
Anorexia nervosa
•Anorexia nervosa, eller anorexi, är en ätstörning
som främst drabbar flickor och unga kvinnor i
åldern 12–20 år.
•Anorexia nervosa kan börja som en oskyldig
bantningsperiod där bantningen inte upphör utan
övergår i självsvält.
•Anorexia nervosa har troligtvis både
psykologiska och biologiska orsaker.
•Kulturella förhållanden som det slanka, kvinnliga
skönhetsideal vi har i västvärlden kan vara
ytterligare en förklaring.
•Svåra perioder eller händelser som pubertet,
dödsfall eller en familjekris kan utlösa sjukdomen.
Näringsämnen
•Kolhydrater
•Fetter
•Proteiner
•Vitaminer
•Mineraler
Kolhydrater
•Fotosyntes - med hjälp av solenergi tillverkar växter
kolhydrater av koldioxid och vatten.
•Kolhydrater består av kol-, väte- och syreatomer.
•Monosackarider - glukos, fruktos.
•Disackarider - två eller flera sockermolekyler ex. sackaros
•Polysackarider – glukosmolekyler i en lång kedja ex. cellulosa
•Snabba och långsamma kolhydrater.
•Ger energi och ork
Fetter
•Fetter är estrar som bildas av alkoholen glycerol och tre fettsyror.
•En fettsyra är en karboxylsyra med 4 till 20 kolatomer.
•Omättat fett innehåller dubbelbindningar.
•Mättat fett innehåller enkelbindningar.
•Essentiella fettsyror
•Är mycket energirika
•Animaliska och vegetabiliska fetter.
Proteiner
•Proteiner bygger upp kroppen.
•Proteiner är byggda av 20 st olika aminosyror
•Hormoner och enzymer är också proteiner
•Kroppen kan tillverka 12 aminosyror
•Essentiella aminosyror måste vi få i oss genom
föda
•Delas in i olika grupper beroende på uppgift.
Vitaminer
•Vitaminer kan inte kroppen tillverka själv utan måste
tillföras via födan.
•Fettlösliga vitaminer
•Vattenlösliga vitaminer
Mineraler
•Kroppen behöver mineraler som tillförs via födan
•En del mineraler krävs det väldigt lite av - spårämnen
Mål
Du ska kunna;
• några enkla och några sammansatta sockerarter.
• förklara vad fotosyntes är.
• polysackarider och deras egenskaper.
• några snabba och långsamma kolhydrater och vilken effekt de har.
• vad fett är uppbyggt av.
• skillnaden mellan olika fetter, mättat- och omättat fett, och i vilka födoämnen
de finns.
• Hur proteiner är uppbyggda.
• Vilka funktioner proteinerna har i kroppen.
• Vilka födoämnen som innehåller proteiner, kolhydrater och fetter.
• Några vitaminer, spårämnen och mineraler, vad de har för betydelse för
kroppen.
• Förklara vad Anorexia nervosa är.
Bedömning för betyg
E
Uppfylla hälften av målen ovan genom skriftlig eller muntlig redovisning.
D
Uppfylla alla mål
C
Uppfylla alla mål, två och två lämna in en skriftlig redogörelse för vilka effekter
hunger och svält har på kroppen. Fakta inhämtas från internet.
B
Du ska uppfylla det som krävs för C, med undantaget att man arbetar ensam.
A
Du ska uppfylla det som krävs för B, och redogör för vikten av att ha en fullgod
kost ex. tallriksmodellen.