Provtagningsanvisning Glukos i cerebrospinalvätska

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-65569
Fastställandedatum: 2016-02-15
Revisionsnr: 4
Giltigt t.o.m.: 2018-02-15
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(1)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Glukos i
cerebrospinalvätska
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i
Gävleborgs län eller pappersremiss REMISS 4
Gävleborg
Provtagning
Plaströr med skruvkork
Märk rören med den ordning rören är tagna, t ex
1, 2, 3 med tuschpenna
Åtföljs alltid av P-Glukos eller S-Glukos som
analyseras med samma metod
Förvaring/Transport
Till Kliniskt Kemiska Laboratoriet snarast
Csv kan vara kontaminerade med bakterier och
skall därför analyseras omedelbart efter
provtagning eller förvaras i kyl eller frys fram till
analystillfället.
Indikation
Utredning av meningit
Analyserande
laboratorium
Enheten för klinisk kemi i Gävle, Hudiksvall och
Bollnäs
Referensintervall
60 – 70 % av P- Glukos
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Ej tillämpligt
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
Koncentrationen av glukos i cerebrospinalvätska
är normalt ca 35 % lägre jämfört med i blod. En
kvot mellan CSV och plasmaglukos kan beräknas
och en sänkt kvot är karakteristisk vid bakteriella
meningiter.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards