Kartläggning av läkemedel - inför läkemedelsgenomgång

advertisement
Beskrivning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 09-45325
Revisionsnr: 3
Fastställandedatum: 2015-10-19
Giltigt t.o.m.: 2017-10-19
Fastställare: Björn Ericsson
Upprättare: Sara E Emanuelsson
1(1)
Namn:___________________________________
Persnr:___________________________________
Utfört av:_________________________________
Datum:___________________________________
Kartläggning av läkemedel - inför läkemedelsgenomgång
Receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, ögondroppar, naturläkemedel
Läkemedelsnamn Beredningsform Styrka
Dosering enligt:
Patienten
Primärvård
Sjukhus/klinik Förpackning
1vb
Utsatt
Pascal
(dosrecept)
Mina sparade
recept
Ifyllnadsexempel:
Piggovital Kapsel 75 mg
Saknas
1x1
Kommentarer:
Utskriftsdatum: 2017-07-14
1x1
Kommentar
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards