Provtagningsanvisning D-Laktat i övriga kroppsvätskor

Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72181
Fastställandedatum: 2015-09-18
Revisionsnr: 2
Giltigt t.o.m.: 2017-09-18
Upprättare: Emma C Göransson
1(1)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning D-Laktat i övriga
kroppsvätskor
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem inom
Gävleborgs län eller pappersremiss Special Klinisk
Kemi Gävleborg
Provtagning
5 mL Hep-Fluorid rör, grå propp
Förvaring/Transport
Transporteras till Kliniskt Kemiska Laboratoriet
snarast
Centrifugera prov innan analysering
Analyseras inom 6 timmar
Medicinsk
bakgrund/Indikation
Vid misstänkt artrit
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle, Hudiksvall och
Bollnäs
Referensintervall
Aseptisk artrit
Septisk artrit
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Nej
Tilläggsundersökning
Ej tillämpligt
0,5-6,6 mmol/L
8,0-14,0 mmol/L
Patientinformation
Biobanksprov
Nej
Kommentarer/Övrig
upplysning
Utskriftsdatum: 2017-07-15