Inflammation och läckande tarm kan driva fram

Inflammation och läckande tarm kan driva fram spondylatrit
Din kropp är verkligen en ”öppen” historia. Den är byggd helt och hållet runt en över 10 m lång
gastrointestinal ”tunnel”, som förbinder munnen med anus. Så det är föga överraskande att det som
händer i detta långa, slingrande, kavernösa (full av håligheter) organ sannolikt kommer att påverka det
som händer i resten av kroppen. Och dit räknas också kroniskt kliande hud och ledsmärta.
Små skador i den skyddande tarmslemhinnan är vanligt förekommande hos patienter med psoriasis och
psoriatrisk artrit, enligt en ny studie, även när det inte finns några tarmsymtom. Dessa abnormaliteter kan spä på
inflammatoriska reaktioner som driver på dessa hud- och ledbesvär.
Läkare utförde kolonoskopi (undersökning av tjocktarmen) på 15 patienter med psoriasis och psoriatrisk artrit
vilka ej hade några gastrointestinala symtom. Medan tarmen verkade normal för blotta ögat uppenbarade en
mikroskopisk undersökning avslöjande tecken på inflammation, inkluderande en sjuklig ökning av neutrofila
leukocyter hos 9 patienter och strukturella abnormaliteter hos en annan. Baserat på dessa upptäckter fick 3
patienter senare diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom och 12 andra kolitis (inflammation i tjocktarmen).
Denna studie stöder tanken att inflammation i tarmsystemet, vilket kan manifestera sig som ökat
tarmgenomsläpp, kan vara en kritisk mekanism i den sjukliga processen i en ledsjukdom som kallas spondylartrit,
fastslog forskarna. Dessa former av artrit såsom stel spondylos och psoriatisk artrit påverkar huvudsakligen
ryggraden.
Tarmkanalen härbärgerar ett omfattande immunförsvarssystem, MALT (Mucousa-Associated Lymphoid Tissue),
som kommunicerar på ett omfattande sätt med andra regioner i kroppen. Som svar på kronisk exponering av
främmande sjukdomsalstrande ämnen (antigener) från kost eller produkter innehållande bakterier, kan denna
kommunikation över hela kroppen sätta igång en parallell utveckling av sjukliga förändringar i huden, tarmen och
lederna, vilket är vanligt förekommande i dessa sjukdomar, var forskarnas slutsats.
Fastän studien var liten, förbättrade den metoderna från föregående undersökningar genom att exkludera
patienter som stod på en medicin som kunde skada tarmslemhinnan. Detta genom att inkludera en frisk
kontrollgrupp och genom att använda sig av riktlinjer fastställda av British Society of Gastroenterology för att
utvärdera tarminflammation.
Mikael Gunnarsson
Näringsmedicinare
Odensvivägen 5
731 34 Köping
Tfn: 0221-185 16
Fax: 0221-286 21
www.solpunkten.se
[email protected]