Triageguide för Immunrelaterade biverkningar av Nivolumab:

advertisement
Frågeformulär för sjuksköterska
Patientdata
Triageguide för Immunrelaterade biverkningar av Nivolumab:
Kryssa i de frågor som du frågat om.
Har pat vid något tillfälle efter en behandling haft något av dessa symtom:
Tecken på lung
inflammation
Anteckning
Hosta
Andningssvårigheter
Tecken på intestinal
inflammation
Diarré (vattning, lös eller mjuk avföring)
(Mag-tarmkanalen)
Flera tarmtömningar än vanligt (antal/dygn_______)
Smärta ömhet i magen
Blod i avföring eller avföring med mörkare färg
Tecken på ögon
inflammation
Rodnad i ögat
Smärta i ögat
Synproblem eller dimsyn
Tecken på
nervinflammation
Muskelsvaghet
Domningar eller krypningar i händer eller fötter
Svimning eller svårt att vakna
Tecken på
inflammation i
hormon
producerande körtlar
Endokrina symtom
Huvudvärk
Dimsyn eller dubbelseende
Trötthet
Viktförändring
Beteendeförändringar
Ökad törst/urinmängd
Tecken på nedsatt
njurfunktion
Tecken på
hudinflammation
Tecken på
leverinflammation
Minskad urinmängd
Hudutslag med eller utan klåda
Ögon eller hud gulnar (gulsot)
Smärta i högra sidan av magen
Trötthet
Mörk urin
ML/MAE 161019
Download