Facit dugga 3 vt10

advertisement
Facit dugga 3 vt10
1)
a. Systemisk skleros (0,5)
b. Esofagusstriktur (0,5)
c. Esofagus-Passageröntgen (0,5)
2)
a. Hyperglykemiskt hyperosomolärt syndrom (HHS) och stroke (0,5p)
b. Stroke kan utlösa HHS (0,5p)
3) EPO, erytropoetin lågt vid PCV (1p)
4) a. Primär hyperpara. (0,5p)
b. Panhypopituitarism. (0,5p)
c. Nefrogen diabetes insipidus (0,5p)
5) Torra ögon, muntorrhet, förstorade spottkörtlar, hudvaskulit, vaginal hyposekretion
(dyspareuni). 3 rätt = 1, 2 rätt = 0,5p
6) a) Hyperthyreos/thyreotoxikos/Graves sjukdom. (0,5p)
b) TSH – lågt, T4 fritt – högt, T3 fritt – högt, TRAk – pos. 3 rätta prover med rätt avvikelse =
1p, 2 med rätt avvikelse = 0,5p.
c) Medicinsk behandling (thyreostatika), kirurgi eller radiojod. (0,5p)
7)
a) Celiaki (0,5p)
b) Tunntarmsbiposi genom gastroskopi (0,5p)
c) Glutenfri kost. Flera veckor – månader innan resultat. (0,5p)
8)
a) Infart + dropp, Blodgr + BAS-test, syrgas, V-sond, glypressin, octostim, sengstaken-sond.
4 av 7 = 1 p, 3 = 0,5p
b) Akut EGD (0,5p)
c) Ascites, ikterus, spider nevi, palmarerytem, caput medusae, flapping tremor, foetor. 5 av 7
= 1,5, 4 = 1 p 3 = 0,5p.
9)
a) B12 brist eller perniciös anemi (0,5p)
b) Intramuskulära injektioner av hydroxikobalamin
(1 mg) var till varannan dag under en till två veckor. Peroral behandling i detta läge är fel.
(1 p för rätt läkemedel och metod)
10)
a) Lymfom = 0,5p
b) ”B-symtom”: Subferilitet, viktnedgång och nattliga svettningar. 3 rätt = 1 p; 2 rätt = 0,5p.
c) Finnålscytologi, snarast men ej urakut. Inom någon – några dagar. = 0,5p Alternativt. Bceller + Monospot för att utesluta mononukleos = 0,5p.
11) Morgonstelhet >1h, artrit i 3 eller fler leder, artrit i hand/handled, symmetriska artriter,
subkutana noduli, pos RF, pos röntgenologiska fynd. 7-6 rätt = 1,5p; 5-4 rätt= 1p; 4-3 rätt =
0.5p.
12)
a)IBS. Omväxlande lös/hård avföring under lång tid, besvären släpper efter avföring, värre
besvär efter måltid. Rätt diagnos med motivering = 0,5p
b) Blodig/slemmig avföring, viktnedgång, feber, trängningar även nattetid. 3 rätt = 0,5p.
13)
a) TA/PMR = 0,5p
b) Synnedsättningen blir permanent om ej behandling.
Hög dos kortison på indikationen starkt klinisk misstanke.0,5p
14)
a) Akut remiss till sjukhus för inläggning och ab., ev. akut revision av såret. (0,5) Poliklinisk
beh. är ej godkänt med tanke på feber och allmänpåverkan.
Download