Turun Y-lab

advertisement
Remiss för svamp- och parasitundersökning
Åbo universitetscentralsjukhus
TYKSLAB
PB 52, 20521 Åbo
tfn 02 – 313 1630
Patientens namn
Personbeteckning
Remitterarens ADB-nummer:
Provtagare
Faktureringsadress
Provtagningstidpunkt:
Djupa prover & andn.vägsprover: Slemhinnor, avföring
Hud, hornämne
 Expektorat
 Slemhinna i könsorganen
 Håret / hårbotten
 Slemhinna i mun / svalg
 Matstrupen / magsäcken
 Fotsula
 BAL / bronk
 Avföring (opreparerad)
 Veck (vilken?)
 Blod / tjock droppe / utstrykspreparat  Avföring (i formalin, F-Para-O)
 Kroppen (varifrån?)
 Serum
 Analöppningen
 Tånagel / -mellanrum
 Likvor
 Annan (vad?)_______________
 Fingernagel / -vall
 Biopsi (varifrån?)_______________
 Annan (vad?)_______________
 Annan (vad?)__________________
Svampundersökning
Parasitundersökning
 2630 Sien-Na, nativ svamp
 2455 F-Para-O, Parasiter i avföringen
 2631 SienVi, Svampodling
 2053 F-Enve-O, Springmaskar
 286 MIC-SienHe, MIC-medicinkänslighet  2456 Para-O, Övriga parasiter
(7 svampmediciner)
 2766 Fl-TricVi, Trichomonas-odling
 3506 SienLm, artsbestämning av svamp (jäst) 2611 U-Schi-O, Schistosoma i urin
 1628 CandVi, Candidaodling
 3444 F-CrypVr, Cryptosporidium-färgning
 10070 Fl-HiivaVi, Jästöodling från slidan
 2316 E-Plas-O, Malariaplasmodier i blodet
 3998 PncaAg, Pneumocystis carinii antigen
Kliniska uppgifter:
Diagnosmisstanke / nuvarande problem
Grundläggande sjukdom / utsättande faktor
Reseanamnes: utomland (var?) / inga resor
Djur el.a.dyl smittokälla:
Medicinering / profylax som riktas mot svamp / parasiter
Mellanresultat önskas före __________________, tfn ________________
D:\265338755.doc/ päivitetty 10.09.2009/om
Download