INFÖR MÄTNING AV TARMPASSAGETID

advertisement
INFÖR MÄTNING AV TARMPASSAGETID
Intag av kapslar samt avföringsdagbok
Namn: _____________________________________________________________________________________
Personnummer: __________________________________________________________________________
Mätperiod (datum): ______________________________________________________________________
Datum röntgen: __________________________________




Dag
1
2
3
4
5
*6
7
Kl. __________________________________
Anteckna varje tillfälle samt tid på dygnet Ni sväljer kapseln.
Anteckna antalet avföringar över dygnet och avföringens konsistens med
hjälp av Bristolskalan.
Anteckna eventuella läkemedel som intas och annat som kan påverka
tarmens funktion.
Notera att tarmretande laxermedel och medel mot diarré skall undvikas
under mätperioden.
Intag av
markör
klockan
Avföring
klockan
Typ av
avföring
enligt
Bristolskalan
Buksmärta
(ingen, lätt,
medelsvår,
svår)
Kommentar
(t.ex. specialkost
som plommon,
linfrön)
Download