AArb
rbetsb
etsbllaadd 6:1
6:73bb
Gissa texten – del 1
Läs följande ord och meningar.
”Sverige hade legat i krig längre än vad någon kunde minnas.”
”Några få adelsfamiljer blev på drottning Kristinas tid omåttligt rika och
levde ett liv i stort överflöd.”
Diskutera denna fråga:
Vad tror du/ni att texten handlar om?
Anteckna kortfattat allt som sägs.
Gissa texten – del 2
Läs följande ord och meningar.
”… hade Sverige tre kungar efter varandra som hette Karl.”
”Det gick så långt att 300 människor brändes på bål.”
Diskutera dessa frågor:
Vad tror du/ni att texten handlar om?
Vad kan Du/ni om det här sen tidigare?
Anteckna det ni kommer fram till.
En läsande klass • www.enlasandeklass.se — Arbetsblad
1/1