Reumatism

advertisement
Inflammatoriska sjukdomar i
rörelseorganen
Inflammatoriska sjukdomar i
rörelseorganen



Artrit = inflammation i leden
Tendinit= Inflammation av en sena
Myosit= Inflammation i en muskel
Inflammatoriska sjukdomar i
rörelseorganen









Reumatoid Artrit
Juvenil kronisk artrit
SLE – Systemisk Lupus Erthematosus
Fibromyalgi
Sjögrens syndrom
Psoriasisartrit
MB Bechterew
Polymyalgia Rheumatica
Reumatiska mjukdelssmärtor
Reumatism
Reumatoid artrit allmänt







RA (reumatoid artrit) = ledgångsreumatism
Kroniska ledsjukdomar
Brosk, skelett och annan stödjevävnad
0,5 – 1 % av befolkningen i Sverige
Händer och fötter
Deformiteter, Valgusställning, hallux vallgus.
Hammartå
Destruktioner= förstörelse
RA symtom











Inflammation i olika leder (polyartrit)
Symetrisk inflammation
Börjar oftast i småleder
Morgonstelhet
Svullnad över lederna
Trötthet
Minskad aptit
Nedstämdhet
Underhudsknutor
Symtomen går i skov
Smärta
RA komplikationer








Underhudsknutor(Subcutana noduli) pga. Vaskuliter
Hudförändringar ev. Browny spots
Ev Bensår
Felty´s syndrom
Lungsäcksinflammatin (pleurit) och lungfibros
Hjärtmuskelinflammation (perikardit)
Ögominflammationer (sklerit), (episklerit),
(keratonkonjuntivit)
Skleromalaci
RA komplikationer forts.



Amyloidos
Kärlinflammationer i hela oragnasystem,
malign reumatoid artrit
Inflammationer i blodkärlen i mage, hjärta och
lungor
Diagnos






Symtombeskrivning:
Morgonstelhet minst 1 timme
Svullnad i tre eller flera leder
Svullnad i handled eller i någon av
mellanhandens leder
Symetrisk inflammation
underhudsknutor
Diagnos forts


Typiska förändringar syns på röntgenbilder
Blodprov: positiv reumatoid faktor, SR eller
CRP ofta förhöjda, Hb sänkt
Behandling och omvårdnad
I vården av RA – patienter ingår:
 Fysikalisk behandling
 Omvårdnad
 Läkemedelsbehandling
 Kirurgisk behandling
Fysikalisk behandling
Fysikalisk behandling går ut på att förebygga
funktionsnedsättningen.
 Individuellt anpassat träningsprogram
 Lättare konditionsträning
 Bad, värme ev. köldbehandling
 Ledskydd, ortroser mm
 ADL hjälpmedel
 Sjukgymnastik, TNS, Akupunktur
 Arbetsterapi
Omvårdnad






Vila lederna – avvägning vila- aktivitet
Bra sitt, ligg och viloställning
Sårprofylax
Kost?
Varsamhet vid blodprovstagning och
blodtrycksmätning
Egen aktivitet ADL
Kirurgisk behandling



Operera bort den inflammerade ledhinnan
(synvektomi)
Ledprotes kan opereras in
Fingerleder kan bytas ut
Komplementära
behandlingsmetoder










Vegetarisk kost
Akupunktur
Amalgamsanering
Antioxidanter
Bindvävsmassage
Fasta
Feldenkrais
Fiskolja
Healing
Homeopati
Komplementära metoder forts






Qi-gong
Tai chi
Rosenterapi
Zonterapi
Ötrmedicin
laser
Juvenil kronisk artrit





Ledgångsreumatism hos barn och ungdomar
Årligen ca 200 barns som insjuknar
Flickor dubbelt så mycket
Autoimmun sjukdom
Viss ärftlighet
JCA forts.
Leden svullnar upp, blir varm och röd
 Smärta
 Stelhet
Olika sorters:
 Fåledssjukdom (oligoartikulär sjukdom)
 Mångledssjukdom (polyartikulär sjukdom)
 Systemisk form
 Andra former


Ögoninflammation: kronisk regnbågshinne inflammation (irit)
JCA forts.










Anamnesen
Andra ledinflammationer utesluts
Blodprover
Röngten
Normala prov utesluter dock inte sjukdomen
Smärtlindring
Inflammationshämmande medel
Sjukgymnastik
Arbetsterapi
Barnreumatiskt team
Läkemedel vid JCA







NSAID ( Nonsteroidal antiinflammatory drugs)
Larm( långsamverkande antireumatiska
läkemedel)
Methotrexate
kortisonpreparat
Guld för injektion
Klorokinfosfat
Andra läkemedel
SLE







Systemisk lupus erythematosus
50/100000 har SLE
Ca 4000
10 gånger vanligare för kvinnor
Ärftliga faktorer
Miljöfaktorer
Hormonella faktorer
SLE forts.












Fjärilsexantem
Diskolid lupus
Solkänslighet
Munsår
Atrit eller tenosynovit (inflammation i senskidorna)
Håravfall
Kalla fingrar
Blodkärlsinflammationer
Hjärt och lungsäcksinflammation
Njurinflammation
Nedstämdhet/ångest
Sjögrens syndrom
SLE forts.



Information
Medicinsk behandling
Regelbunden kontroll
Fibromyalgi




Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd med bland
annat smärtor i muskulaturen.
Namnet fibromyalgi betyder värk i leder och
bindväv
Tillståndet drabbar ofta unga och medelålders
kvinnor
Man tror att 1-3 procent av befolkningen lider
av fibromyaligi
Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en kronisk reumatisk
sjukdom, där kroppens exokrina körtlar är
inflammerade, d v s de körtlar som utsöndrar
sekret till en kroppsyta t ex tårkörtlar,
spottkörtlar mm
Polymyalgia rheumatica

Inflammatorisk muskelreumatism
Psoriasisartrit

Inflammation i leder, senor och muskelfästen
på grund av psoriasis
MB Bechterew



En reumatisk sjukdom som framförallt drabbar
ryggen.
Av Sveriges befolkning har 0,5 – 1 %
Bechterews sjukdom.
Sjukdomen ingår i en grupp som kallas
inflammatoriska ryggsjukdomer,
(spondylatriter)
Läkemedelsbehandling
Inflammations och smärtkontroll:
 NSAID t ex Brufen, Ipren, Diklofenak, Voltaren,
Naproxen, Artrotec
 Acetylsalicylsyrapreparat: Magnecyl, Treo
 RID preparat: Ridadura, myocristin
 Kortisonpreparat
 Cox-2 preparat
 Cytostaika
 Immunsuppressionspreparat
 Salazopyrin
Download