PROGRAM VÅRSOM 21 – 24 MAJ 2014

PROGRAM VÅRSOM 21 – 24 MAJ 2014
Ons
21/5
Tors
22/5
Fre
23/5
19.00
Get together
Orangeriet i Linnéträdgården
08.00
Registrering
Alfvénsalen, Orphiedrängars
Plats 1
09.00
09.15
Välkomna
Basal inflamation
10.15
11.00
11.55
12.30
13.45
14.40
15.15
16.00
16.55
Kaffe, utställning
Allmän Reumatologi
Reumatoid artrit
Lunch med utställning
Reumatoid artrit forts
Autoimmunitet och
autoimmuna sjukdomar
Kaffe med utställning
Sjögrens syndrom
Varför läppbipopsier?
08.30
Orala manifestationer
Prof Roland Jonsson
09.25
Biomarkörer vid
Sjögrenssyndrom
Reumatoid artrit. Förlopp,
läkemedel, klassifikationer
Lunch
SLE
Kaffe
Föreningsmöte SOM
Vårmiddag
Prof Roland Jonsson
10.45
12.00
13.30
15.00
15.45
18.30
Lör
24/5
09.00
10.00
10.30
11.00
12.00
Doc. Lektor Helena Erlandsson
Harris
Överläkare Eva Baecklund
Prof. Lars Klareskog
Prof Lars Klareskog
Prof. Roland Jonsson
Prof. Roland Jonsson
Prof. Roland Jonsson
Bitr. Överläkare Saedis
Saevarsdottir
Prof. Lars Rönnblom
Resturang Borgen,
Orphiedrängars Plats 1
Bettfysiologiska aspekter vid Övertandläkare Erik Lindfors
reumatisk sjukdom
Kaffe
Reservtid
Carl von Linné som läkare
Eva Nyström
Avslutning