Provtagningsanvisning Pneumokock, snabbtest (antigen i urin)

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-72576
Fastställandedatum: 2016-10-03
Revisionsnr: 4
Giltigt t.o.m.: 2017-10-03
Upprättare: Alice A Fröjdh
1(1)
Fastställare: Lars Olof Artur Hansson
Provtagningsanvisning Pneumokock,
snabbtest (antigen i urin)
Remiss
Elektronisk remiss från Journalsystem inom
Gävleborg eller pappersremiss REMISS 1
Gävleborg
Provtagning
Urin i sterilt rör
Minsta provmängd 1 mL
Förvaring/Transport
Hållbarhet 24 timmar i rumstemperatur
Indikation
Misstanke om svår pneumokockinfektion, t ex
pneumoni eller meningit
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Kemi i Gävle och Hudiksvall
tfn: 026-15 55 55
Referensintervall
Ej påvisbart
Svarstid
Dagligen
Ackreditering
Nej
Tilläggsundersökning
Ej tillämpligt
Patientinformation
Biobanksprov
Kommentarer/Övrig
upplysning
Medicinsk bakgrund
Nej
För mer information se PM om snabbtest
Snabbtesten är tänkt att användas tillsammans med
traditionella bakteriologiska odlingar för att få ett
snabbare svar.
Testet kan utfalla positivt flera månader efter en
pneumokock infektion. Analysen kan bli falskt
positiv upp till 5 dagar efter
pneumokockvaccination. Barn är i högre grad
bärare av bakterien och kan få falskt positiv analys
utan att vara sjuka.
Ett negativt test utesluter aldrig infektion.
Utskriftsdatum: 2017-07-15
Download