Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-79832
Fastställandedatum: 2017-02-13
Revisionsnr: 3
Giltigt t.o.m.: 2018-02-13
Upprättare: Anna T Engvall
1(2)
Fastställare: Roger Granström
Provtagningsanvisning HIV
Antikroppar mot HIV-1 och 2 och HIV-1 antigen
Remiss
Elektronisk remiss från journalsystem i
Gävleborgs län eller pappersremiss Serologi
Laboratoriemedicin Region Gävleborg
Provtagning
3-5 mL venblod i rör utan tillsats,
röd eller gul propp
Kan tas kapillärt
Förvaring/Transport
Centrifugera och förvara provet kylt i väntan på
transport om provet inte når Laboratoriemedicins
provmottagning i Gävle inom 1 dygn från
provtagning
Indikation
Screeningmetod för bestämning av HIV-1 p24antigen och antikroppar, inklusive grupp O och
HIV-2.
Analyserande
laboratorium
Referensintervall
Enheten för Klinisk Kemi Gävle sjukhus
Svarstid
Analysen utförs vardagar
Positivt svar preliminär besvaras per telefon till in
remitterande läkare.
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Upprepat reaktiva prover skickas för verifiering.
Patientinformation
Biobanksprov
Kommentarer/Övrig
upplysning
Negativt svar
Ja
Besvaras negativt eller positivt.
Positivt prov skickas till Akademiska Sjukhuset,
Uppsala för verifiering och slutsvaras skriftligt
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Provtagningsanvisning
2(2)
Dokumentnamn: Provtagningsanvisning HIV
Dokument ID: 02-79832
Giltigt t.o.m.: 2018-02-13
Revisionsnr: 3
Kommentarer/Övrig
upplysning
med tillägg av verifieringsanalyserna och
tolkning.
Positivt prov ska som regel följas upp med ett
kontrollprov för att utesluta provförväxling.
Medicinsk bakgrund
Det humana immunbristviruset (HIV) tillhör
gruppen retrovirus och beskrevs på 1980-talet.
Smitta överförs med blod eller annan vävnad, vid
samlag eller mor-barn smitta (under sista
trimestern av graviditeten, vid förlossningen eller
via bröstmjölk).
Antikroppar uppträder i snitt 3 veckor efter
smittillfället och antigen brukar vara påvisbart
veckan innan.
Efter misstänkt exposition förklaras man icke
smittad efter ett negativt prov taget 3 månader
efter smittillfället.
För att accepteras som blodgivare krävs negativt
HIV-test.
Utskriftsdatum: 2017-07-14