Ny HIV-analys

advertisement
1 (1)
Titel
Ny HIV-analys
Dokumenttyp
Datum
Laboratoriemeddelande
2005-02-01
Utfärdare
Kommentar
Ann-Charlotte Carlsson /
Jan-Erik Elverby
Ny HIV-analys som mäter såväl antikropp som antigen
Distribution: Samtliga beställare inom NU-sjukvårdens upptagningsområde
050201 införs en ny HIV-analys: S-anti-HIV / HIV-Ag.
Denna mäter liksom den gamla analysen, S-anti-HIV (1+2), antikroppar mot HIV. Det
som tillkommit är att den samtidigt som den mäter ev. antikroppsförekomst, även
detekterar ev. förekomst av HIV-antigen. Beställs S-anti-HIV (1+2) får ni således fr.o.m.
050201 analys av såväl antikropp som antigen för HIV.
Utfaller analysen positivt ser vi till att uppföljande (konfirmerande) analys av såväl
antikropp som antigen sker.
Nytt i samband med detta är också att HIV-analysen kommer att utföras på samma
instrument som anti-HCV och HBsAg. Detta innebär att det räcker med ETT enda
provtagningsrör (serumrör m gel, 7 mL, rödgul propp) för samtliga 3 analyserna. Inget
särskilt rör för HIV-analys behövs längre.
Streckkods-etiketten för HIV på beställningsblankett nr 2 klistras på provtagningsröret.
Vill ni utöver HIV-analysen även beställa HBsAg o/el anti-HCV kryssar ni bara för
motsvarande ruta/rutor på beställningsblankett 2 utan att behöva ta även denna
streckkods-etikett att klistra på röret.
För ett säkrare och effektivare arbetssätt på laboratoriet föreslås att patientens hela
identitet (namn samt personnummer) anges på beställningsblanketten. Undantag från
detta är i det enskilda patientfallet – om patienten önskar få provet kodat. Se vidare
laboratoriemeddelande Patientidentitet vid provtagning för HIV från 2004-01-29.
Infektions-screening av gravida sker på det sätt som angivits i tidigare labmeddelande
med enda undantaget att ni nu erhåller svar på såväl antikroppar som antigen för HIV.
Enheten för laboratoriemedicin NU-sjukvården
Dokumentbeteckning
684092800
Download