Vem kan ge till vem.
•
A
–
–
•
–
O
Antigen B
Antikroppar mot A
AB
–
–
•
Antigen A
Antikroppar mot B
B
–
•
Donator
Antigener A och B
Saknar antikroppar
0
–
–
Inga antigener
Antikroppar mot A och B
M
o
t
t
a
g
a
r
e
O
X
A
X
B
X
AB
X
A
B
AB
X
X
X
X
X
Rg - Rhesusfaktor
Donator
•
•
Antingen har man
det
–
Har antigenet rhesus
–
Rh+
Eller inte
–
Saknar antigenet
–
Rh-
Mot Rh+
tag
are
Rh-
Rh+
Rh-
X
X
X
Fördelning av blodgrupper
Grupp
Hela världen
Sverige
0+
38,25 %
32 %
A+
34 %
37 %
B+
9%
10 %
0-
7%
6%
A-
6%
7%
AB+
3%
5%
B-
2%
2%
0,75 %
1%
AB-