Provtagningsanvisning DsDNA

advertisement
Provtagningsanvisning
Diarienr: Ej tillämpligt
Dokument ID: 02-79511
Fastställandedatum: 2017-06-27
Revisionsnr: 2
Giltigt t.o.m.: 2018-06-27
Upprättare: Lena M Holm
1(1)
Fastställare: Barbro Persson
Provtagningsanvisning DsDNA
Antikroppar mot dubbelsträngat DNA
Remiss
Provtagning
Förvaring/Transport
Serologi
Klinisk Mikrobiologi Gävleborg
3-5 ml blod i rör utan tillsats,
röd eller gul propp.
Förvaras kylt i väntan på transport.
Medicinsk
bakgrund/Indikation
Utredning och terapiuppföljning av systemisk lupus
erythematosus (SLE).
Analyserande
laboratorium
Enheten för Klinisk Mikrobiologi
Gävle sjukhus
Referensintervall
Negativ
Svarstid
Analysen utförs 1-2 gånger/vecka.
Ackreditering
Ja
Tilläggsundersökning
Patientinformation
Biobanksprov
Ja
Kommentarer/Övrig
upplysning
Svaras negativt eller positivt i titer.
dsDNA antikroppar är starkt associerade med
SLE.
DsDNA ingår i ANA-diagnostiken. Vid positiv
ANA-screen utreds förekomst av antikroppar mot
nativt DNA.
Utskriftsdatum: 2017-07-14
Download