Biologisk snabbkurs
Människokroppen
Blodets uppgifter
•
Transportera syre och koldioxid
•
Transportera näringsämnen och avfall
•
Transportera hormoner
•
Artärer transporterar blod ut från hjärtat
•
Vener leder blodet tillbaka.
•
Kapillärer är de tunnaste blodkärlen som står i
kontakt med cellerna.
•
Röda blodkroppar transporterar syre
•
Vita blodkroppar försvarar oss.
•
Blodplättar hjälper till att läka sår.
Immunförsvaret
•
Ätarceller äter bakterier.
•
T-celler upptäcker främmande inkräktare.
•
B-celler skickar ut antikroppar som angriper
inkräktande virus och bakterier.
Vaccination
•
Liten mängd smittämne sprutas in i kroppen och
kroppen gör antikroppar mot smittämnet. Om vi
senare råkar ut för smittämnet är kroppen beredd.
Blodgrupper
•
A innehåller antikroppar mot B.
•
B innehåller antikroppar mot A.
•
AB innehåller antikroppar mot A och B.
•
0 saknar antikroppar.