Introduktion (TS 1) - e-Bug

advertisement
3.1 Infektionsförebyggande åtgärder
Kroppens naturliga försvar
Bakgrund
Nyckelord
antikroppar
antigen
fagocyter
fagocytos
immun
inflammation
patogen
plasma
vita blodkroppar
Kroppen är otroligt bra på att hålla oss friska. Den har framför
allt tre olika försvarsmetoder:
1. Hindra patogener från att komma in i kroppen
Huden är den första försvarslinjen som hindrar många
skadliga mikroorganismer från att komma in i kroppen.
Sekretet (mucus) och de små håren (cilier) i näsan fångar
mikroorganismer och hindrar dem från att komma in i
lungorna.
Tårarna i våra ögon producerar också enzymer som dödar
bakterier (även om denna barriär visserligen kemisk och
inte fysisk).
Material
som krävs
□
Ladda ner
presentationen från
www.e-bug.eu
Per elev
□ Kopia av SH 1
2. Icke-specifika vita blodkroppar
Detta är s.k. fagocyter och man säger att de är ickespecifika eftersom de försöker omsluta och döda allt som
kommer i deras väg! De ger sig på främmande ämnen
genom en process som kallas fagocytos. De utlöser också
en inflammatorisk respons. Till det infekterade området
strömmar då blod (vilket gör området rött och varmt) och
plasma (vilket får området att svullna). Detta gör att rätt
celler kommer till området och bekämpar infektionen.
3. Specifika vita blodkroppar
Tillgängliga
webbresurser

En PowerPointpresentation av SH 1.

En animering som visar
hur immunsystemet
fungerar.
Dessa vita blodkroppar är specifika eftersom de enbart är
inriktade
på
mikroorganismer.
Alla
angripande
mikroorganismer har en unik molekyl på ytan som kallas
antigen. När de vita blodkropparna stöter på ett antigen
som de inte känner igen börjar de producera protein som
kallas
antikroppar.
Antikropparna
binder
sedan
antigenerna och markerar dem för att de ska förstöras av
andra vita blodkroppar. Antikroppen kommer ENDAST att
binda det specifika antigen som det har skapats för. De vita
blodkropparna bildar snabbt antikroppar som flyter omkring
i blodet för att binda sig till mikroorganismen eller patogenen som står för angreppet. När samtliga patogener har
förstörts stannar antikropparna kvar i blodet och är redo att
bekämpa sjukdomen om den skulle komma tillbaka. Detta
gör att kroppen minns sjukdomen och gör dig immun mot
många sjukdomar som du redan har haft. Om patogenen
angriper igen är kroppen redo och producerar snabbt
antikroppar som bekämpar infektionen.
Förberedelser
1. Gör en kopia av SH 1 till varje elev.
2. Ladda ner animeringen som visar hur immunsystemet
fungerar från www.e-bug.eu.
Download