Blod
Avsnittet avser att förmedla grundläggande kunskap om blodet som vävnad, med dess celler,
plasmaproteiner, koagulationsmekanismer samt hur olika blodceller bildas och deras funktion.
Kapitel 19 (Martini). Blood
Du ska kunna:

Blodets funktion

Vad blodet består av:
De olika celltyperna och de viktigaste plasmaproteinerna och deras funktioner

Röda blodkroppar (erytrocyter):
Funktion och utseende
Hur de bildas, vad som styr nyproduktionen och nedbrytning.
Hemoglobinets struktur och hur det mäts.
Vad som menas med hematokrit och hur det mäts.

AB0-systemet och Rh-systemet

Vita blodkroppar (leukocyter):
Cellernas olika utseende och funktion.
Hur de bildas.
Hur leukocyterna analyseras (mäts).

Hemostasens övergripande steg:
Blodplättarna (trombocyternas) funktion.
De viktigaste koagulationsfaktorerna.

Om olika blodsjukdomar:
Anemier
Leukemier
Hemofili
Trombos
2017-07-14