Människan – din hälsa
• I arbetsområdet kommer vi att studera
människokroppen och vad som påverkar
din mentala och fysiska hälsa.
• Vad behöver du egentligen för att må bra?
• Du ska också lära dig människans
organsystem. Vilka är organen och vilken
funktion har de?
• Du ska göra en del undersökningar och
dra slutsatser av resultatet.
• Puberteten är en stor förändring i ditt liv.
• Vi ska prata om vad som händer i
kroppen.
• Biologiska ord och begrepp kommer du att
lära dig många. Du ska visa att du kan
använda dem på ett korrekt sätt.
Människan
kroppen: byggnad, funktion
Cellerna
• pyttesmå, miljarder
• olika sorter t. ex. hudceller, skelettceller,
muskelceller, blodkroppar, nervceller
• äggcell och sädescell (spermie)
• delar sig
Huden
• kroppens största organ
• överhud, läderhud, underhud
• skyddar, reglerar
• pigment
• keratin
Skelettet
•
•
•
•
•
håller upp, skyddar
ca 200 skelettben
brosk, benmärg
kulled, gångjärnsled
kotor, menisk
Musklerna
• självständiga muskler (magens, tarmarnas
muskler och hjärtat)
• viljestyrda muskler (skelettmuskler),
arbetar i par
• syre, mat, träning, vila
Hjärtat och blodomloppet
Blodet
• röda blodkroppar
• vita blodkroppar
• blodplättar
• blodplasma
Hjärtat
•
•
•
•
•
muskel
pumpar ut blod=puls
syre och näring
koldioxid och avfall
artärer, vener,
kapillärer
Andningen
• Luftvägarna: näsa, mun, svalg,
struphuvud, luftstrupe, luftrör, lungorna,
lungblåsorna
Mag-tarmsystemet
Matspjälkningen
• maten tuggas och blandas med saliv
• genom matstrupen till övre magmunnen
• knådas i magsäcken och blandas med sur
magsaft
• genom tolvfingertarmen till tunntarmen,
där näringen sugs upp
• till tjocktarmen, vattnet sugs upp
• resterna åker vidare till ändtarmen
• mat blir näring
• lagom mycket
• bra mat
Kroppens reningsverk
• levern renar blodet, lagrar socker och fett
• njurarna renar blodet, reglerar
vätskebalansen