Blodetrepetition
Blodomloppet
stora kretsloppet
lilla kretsloppet
Blodets innehåll
• 45%blodkroppar
• 55%blodplasma
• Droppe blod innehåller
5 miljoner röda blodkroppar
250 000 blodplättar
10 000 vita blodkroppar
Hjärtat
Höger-vänster
förmak
kammare
segelklaff
fickklaff
Stora och lilla kretsloppet
Blodet blandas inte
Kranskärl
Blodkärlen
• Artärer
– från hjärtat
– puls
• Vener
– Till hjärtat
– klaffar
• Kapillärer
– näringsutbyte
Hur cellen får in näring
Försvaret
•
•
•
•
•
•
Frisk
Smittas
Sjuk
Tillfrisknar
Frisk
Immun
Sjukvårdstermer
•
•
•
•
•
•
Antibiotika
Vaccin
Serum
Infektion
Inflammation
Symptom
Sjukdomar
•
•
•
•
•
•
Blodbrist
Högt blodtryck
Blodpropp
Hjärtinfarkt
Stroke
Allergi