Röda blodkroppar

advertisement
Blodet och kroppens
transportsystem
Hjärtat och blodkärlen s.264-269
Blodet s. 270-272
HJÄRTAT – en muskel
•
Stort som din knutna hand
•
Ligger mellan lungorna, ngt till
vänster
•
Består av förmak, kammare och
klaffar.
•
Segelklaffarna
–
•
sitter mellan förmak och
kammare.
Fickklaffarna
–
sitter mellan kammare och
utgående blodkärl.
1. Hålvener
2. Höger förmak
3. Höger kammare
4. Lungartär
5. Lungvener
6. Vänster förmak
7. Vänster kammare
8. Aorta= kroppspulsådern
BLODKÄRLEN
Det finns tre sorters kärl i
kroppen:
• artärer som leder blodet
från hjärtat (syrerikt blod)
• Kapillärer (binder
samman artärer och
vener); är mycket tunna,
där färdas blodet
långsamt för att
gasutbytet ska kunna ske
• vener som leder blodet
till hjärtat (syrefattigt blod)
Artärer
- har elastiska väggar och kraftiga muskler
- håller uppe blodtrycket
Vener - har tunnare väggar
- leder blodet tillbaka till hjärtat med hjälp av klaffar
Lilla och stora kretsloppet
• Hjärtat består egentligen
av 2 pumpar: vänster och
höger hjärthalva…
• Dessa bildar 2 olika
blodomlopp i kroppen:
• Lilla blodomloppet:
mellan hjärtat och
lungorna
• Stora blodomloppet:
mellan hjärtat och
kroppens övriga celler
BLODET
Består av:
• 55 % plasma som mest är vatten och
lösta näringsämnen
• 45 % blodkroppar
röda blodkroppar
vita blodkroppar
blodplättar
Röda blodkroppar
• ¼ av kroppens celler är röda blodkroppar
• De är röda på grund av ämnet hemoglobin
(Hb) som kan ta upp och avge syre
• De har en livslängd på 4 månader
• De bildas i den röda benmärgen
Röda blodkroppar
- är platta och saknar cellkärna
Vita blodkroppar
• Deras viktigaste uppgift är att försvara kroppen mot
främmande ämnen
• De har cellkärnor och det går en vit blodkropp på
1000 röda
• De har en livslängd på mellan 1 timme – 4 månader
• En del vita blodkroppar mognar i lymfkörtlarna
Vita blodkroppar
Blodplättar
• De är mycket små
• De hjälper blodet
att koagulera
• De har en livslängd
på ca en vecka
En liten droppe blod,
1 mm3 innehåller:
•5 miljoner
röda
blodkroppar
•250 000
blodplättar
•5000 vita
blodkroppar
Vad händer i kapillärerna?
• Kapillärerna når ut med blod till kroppens alla celler.
• Den blodplasma som trängs ut ur kapillärerna kallas
vävnadsvätska.
• En del av den vätskan sugs upp igen av kapillärerna.
• Resten av vätskan sugs upp av lymfkärlen och kallas
lymfa.
• Lymfkörtlarna renar lymfan från bakterier och döda
celler.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards