7. I vilken ordning passerar blodet hjärtat?

Frågor om blodomloppet s 167
Svaren finns i Biologi direkt av Kukka & Sundberg sid 161-167
1. Hur många rum har vårt hjärta och vad heter de?
2. Vilken har klaffarna i hjärtat?
3. Vad är en
a) ven
b) artär
c) kapilär
4. Vi har två kretslopp, lilla och stora. Var i kroppen finns de?
5. a) Vad består blod av?
b) Vilka ämnen finns lösta i blodet?
6. Vilka blodgrupper finns det i AB0-systemet?
7. I vilken ordning passerar blodet hjärtat?
____höger kammare
____ vänster kammare
____ vänster förmak
____höger förmak