Instuderingsfrågor - Nacka Enskilda Gymnasium

advertisement
Cirkulationssystemet
s. 145 – 150
1. Vilken funktion har blodomloppet samt hjärta?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Vad innefattar blodkärlssystemet?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Rita upp blodomloppet samt ange det lilla respektive stora kretsloppet.
4. Beskriv i ord det lilla kretsloppet?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Hjärtat förser kroppen med näring och syre via blodkärlssystemet, men hur får hjärtat
nödvändig energi och syre?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6. Förklara artärer, kapillärer samt vener.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Beskriv hur muskelvävnaden är fördelad mellan förmak och kammare?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
8. Vad menas med slagvolym respektive minutvolym?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9. Förklara blodets väg från höger förmak till aortan.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10. Vad kallas hjärtats arbetsfas och vad innebär arbetsfasen egentligen?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
11. Vad kallas hjärtats vilofas och vad innebär detta egentligen?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
12. Varför uppstår det karaktäristiska ljudet du-dunk, du-dunk?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
13. Vad menas med blodtryck?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
14. Vad har elasticiteten i artärerna för betydelse?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15. På vilka sätt kan människan påverka sitt blodtryck? (Power-Point)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
16. Vad menas med muskelpumpen? (Power-Point)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards