MUGA

advertisement
MUGA (Multigated aquisition)
Hjärtat är ett muskulärt organ, som pumpar blod genom kärl som bildar kroppens
cirkulationssystem. Blodet försörjer kroppen med syre och näring samtidigt som det hjälper
kroppen att forsla bort metabola rester. Hos människor är hjärtat delat i fyra hjärtrum. Övre
vänstra och högra hjärtrummen kallas förmak och de bägge lägre rummen kallas kammare. I
ett friskt hjärta flödar blodet åt ett håll med hjälp av klaffarna, vilka förhindrar backflöde.
Hjärtats pumpfunktion styrs av ett retledningssystem som skapar och överför små elektriska
signaler i hjärtmuskeln. Syrefattigt blod kommer in i höger förmak och leds ner till höger
kammare. Därifrån pumpas det syrefattiga blodet ut till lungorna där det syresätts innan det
strömmar tillbaka till hjärtats vänstra förmak och därefter vänstra kammare. Från den vänstra
kammaren pumpas det syrerika blodet via huvudpulsådern ut i resten av kroppen. Ett viktigt
mått på hjärtats pumpförmåga är ejektionsfraktion (EF). EF kan påverkas av många
hjärtmuskelsjukdomar och även av vissa läkemedel. Med hjälp av denna undersökning fås ett
värde på EF.
Syfte
Att kontrollera väggrörligheten och pumpförmågan i hjärtats vänstra kammare (EF).
Utförande
Injicering sker i två steg med en väntetid på cirka 20 minuter emellan. Först injiceras ett
ämne som fungerar som markör. Detta ämne fäster på de röda blodkropparna. Därefter
injiceras ett radioaktivt ämne, vilket gör att vi kan ta bilder på hjärtat. I samband med
bildtagning kopplas en enkel variant av EKG. EKG-kurvan synkroniseras mot
bildtagningen.
Förberedelser
Du ska 24 timmar innan undersökningen svälja en tablett som innehåller jod (tabletten
bifogas med kallelsen). Tablettens uppgift är att fokusera radioaktiviteten till hjärtat istället
för sköldkörteln, som annars har en tendens att ta upp radioaktivitet. Patienter som är
allergiska mot jod eller har hudsjukdomen dermatitis herpetiformis kontaktar
Nuklearmedicin innan per telefon.
Undersökningstid
Ungefär 1 timme.
Download