Hjärtat och blodomloppet bara

advertisement
Hjärtat och blodomloppet
Blodets väg genom hjärtat och
kroppen
Hålven
Aorta
Lungartär
Lungartär
Höger förmak
Hålven
Lungvener
Vänster förmak
Fickklaffar
Segelklaffar
Vänster kammare
Segelklaffar
Höger
kammare
Aorta
Höger förmak
Vänster förmak
Höger kammare
Vänster kammare
Kapillärer
Lungorna i lungorna
Lungartär
Lilla
kretsloppet
Höger
förmak
Vänster förmak
Höger
kammare
Ven
Lungven
Vänster
kammare
Stora
kretsloppet
Artär
Kapillärer isom
kroppens
når
alla
organcell i kroppen
varenda
Blodets uppgifter:
1. Transport
2. Försvar
3. Reglering
Download