Hjärta
&
B lodomloppet
B lodkärl
• I hela kroppen är det fullt utav blodkärl, bara för att varje
cell ska få vad den behöver.
• Man skulle kunna se blodkärlen som vägar
• K ärlen har namn efter hur stora de är. B lodkärl heter
de största och de minsta heter kapillärer
• Det finns två typer utav B lodkärl:
Vener – där syrefattigtblod finns (undantag lungvenen)
och de går alltid till hjärtat.
Artärer – där syreriktblod finns (undantag lungartären)
och de går alltid från hjärtat.
B lodets funktion
• B lodets uppgift är att transportera ämnen till och från cellerna
• Vi skulle likna blodet vid transportbilar som åker omkring och
lossar och lastar.
• I blodet finns det flera olika celler de heter:
Röda blodkroppar
De har till uppgift att transportera syre och koldioxid. Detta gör
de med hjälp av ett ämne som heter hemoglobin.
Vita blodkroppar
Deras uppgift är att försvara oss mot infektioner. E n slags
ambulanser som åker omkring och hjälper till om det behövs.
B lodplättar
Dess funktion är se till att blodet levrar sig om det uppstår ett sår.
Man säger att blodet koagulerar.
AB0 - systemet
• Alla människor tillhör en blodgrupp, de blodgrupper som finns är:
• Om man skulle behöva blod vid en operation
måste man känna till hur blodgrupperna
fungerar för att kunna ge rätt sorts blod.
•E ns blodgrupp kan vara positiv (rh+) eller negativt (rh-)
Hjärtats uppbyggnad
Hålven
Aortan
L ungartärer
L ungvener
Vänster förmak
Höger förmak
Fickklaffar
Segelklaffar
Vänster kammare
Höger kammare
Hålven
Syrefattigtblod
Syreriktblod
Hjärtats uppgift
• Hjärtats uppgift är att pumpa runt blodet i alla blodkärlen i
hela kroppen. Detta kräver att hjärtat är starkt och klarar
trycka ut blodet.
• E tt hjärta pumpar ungefär 30l blod i minuten och slår 70 slag i
minuten. Som tur är behöver vi inte tänka för att hjärtat ska slå,
utan det sker automatiskt uppe i hjärnan.
• E tt hjärtslag är varje gång hjärtat drar ihop sig.
• Om du lyssnar på ditt hjärta kan det låta Dunk Dunk. Det är
när segelklaffarna öppnas och stängs.
Stora och lilla kretsloppet
Syrefattigtblod
L illa K retsloppet
Stora kretsloppet
Syreriktblod