mal-blod-o-blodomlopp

advertisement
Mål – Avsnittet Blodet , Hjärtat & Blodomloppet
Mål för Godkänt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Veta vilka de två kretsloppen är, samt hur de cirkulerar
Veta någon funktion blodet har
veta hur mycket blod man har i kroppen
veta hur man ska leva för att undvika hjärt- och kärlsjukdomar
veta vad puls är och hur man ”tar” den
veta vad kondition är
veta varför man inte kan ta emot blod från ”vem som helst”
känna till sjukdomar som räknas till ”hjärt- och kärlsjukdomar”
Mål för Väl Godkänt och (Mycket Väl Godkänt)
1. Berätta vad vener, artärer, kapillärer, aorta, kranskärl är
2. Veta vilka funktioner blodet har
3. Ha en djup kunskap över hur hjärtat är uppbyggt, med klaffar, vener och
artärer
4. veta vilken funktion klaffar har
5. veta vad en pacemaker är och dess uppgift
6. veta blodets beståndsdelar samt deras uppgifter(röda o vita
blodkropparna, ätarceller, t-celler, b-celler, plättarna,
7. veta hur bloddoping går till
8. redogöra för blodgruppssystemet
9. veta vad man kan få för information ur ett blodprov
10.ha kunskap om flera sjukdomar/åkommor såsom hjärtinfarkt, slaganfall,
kärlkramp, åderförkalkning, leukemi, högt blodtryck
11.veta hur det går till då blodet renas i njurarna
Förutom detta ska man delta i lektionerna på ett aktivt sätt, försöka delta i
diskussioner, ställa frågor, samt delta i dissektioner av hjärta och njure.
För Mvg-aspiranter gäller det även, att visa extra ”självtänkande”, formulera
egna svar, kunna dra egna slutsatser samt se likheter mellan kroppen och andra
föremål.
Download