Veckoplanering v43

advertisement
Veckoplanering v. 42
Svenska
- Läsa enskilt och läsa gemensamt
- Ta med och berätta!
Matematik
- Vi börjar på ett nytt delkapitel: Tal med olika antal decimaler
SO
- Inlämning av hemprovet om Vasatiden
NO
- Vi pratar om hjärtat och blodet
- Film om hjärtat:
http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V1780
- Blodet
Engelska
- Textbook p. 25-26: Letter from America
- Workbook p. 39-42
- Lär dig de engelska orden för de viktigaste kroppsdelarna
- Läs högt ur textboken, spela in dig själv med lärplattan och skicka
ljud/videofilen till HP
Download