icke-specifika vita blodkroppar Kroppens försvarssystem - e-Bug

advertisement
Kroppens försvarssystem
Det är inte alltid man behöver ta till läkemedel för att bekämpa
infektioner. Visste du att din kropp gör stora insatser för att bekämpa
skadliga mikroorganismer varje dag? Kroppen har tre olika
försvarslinjer för att förhindra att mikroorganismer orsakar sjukdomar.
Första försvarslinjen – hindrar mikroorganismer från att komma in i kroppen
1. Huden
Huden hindrar mikroorganismer från att komma in kroppen om man inte har fått ett skärsår eller
annan skada. Men om huden skadas koagulerar blodet snabbt. Då bildas en sårskorpa som
hindrar mikroorganismer från att komma in.
2. Andningssystemet
Sekret och små hår i näsan hindrar mikroorganismerna från att komma in i lungorna.
3. Ögonen
Tårar producerar enzymer, kemiska ämnen som dödar bakterier på ögats yta.
Andra försvarslinjen – icke-specifika vita blodkroppar
1. Vita blodkroppar som kallas fagocyter
a. De brukar ge sig på allt främmande som
kommer igenom den första försvarslinjen.
b. De omsluter och äter upp mikroorganismer.
c. Man brukar säga att de är icke-specifika
eftersom de ger sig på ALLT som är
främmande för kroppen.
d. De utlöser också svullnad och rodnad
genom att
i. öka blodflödet till området,
ii. få vätska att strömma till det
skadade området.
Tredje försvarslinjen – specifika vita blodkroppar
1. Vissa producerar antikroppar
a. Alla angripande celler har särskilda markörer på ytan,
s.k. antigener.
b. När specifika vita blodkroppar stöter på en främmande
markör/antigen producerar de antikroppar som binder
sig vid de angripande cellerna och markerar att de ska
förstöras. Dessa antikroppar är ENBART inriktade på
just dessa markörer/antigener.
c. Så snart de vita blodkropparna vet vilka antikroppar de
ska producera, skapas de väldigt fort. Dessa
antikroppar
i. börjar antingen omedelbart markera vilka
angripande mikroorganismer som ska förstöras,
ii. eller också stannar de kvar i kroppen när
infektionen har försvunnit så att de kan bekämpa
infektionen om den skulle komma tillbaka. Därför
är kroppen immun mot nästan alla sjukdomar du
redan har haft – den minns hur man snabbt gör
antikroppar.
Download