Kroppens naturliga försvar (SH 1)

advertisement
Kroppens försvarssystem
Det är inte alltid man behöver ta till läkemedel för att bekämpa
infektioner. Visste du att din kropp gör stora insatser för att
bekämpa skadliga mikroorganismer varje dag? Kroppen har tre
olika försvarslinjer för att förhindra att mikroorganismer orsakar
sjukdomar.
Första försvarslinjen – hindrar mikroorganismer från att komma
in i kroppen
1. Huden
Huden hindrar mikroorganismer från att komma in i kroppen om man inte har fått ett skärsår
eller annan skada. Men om huden skadas koagulerar blodet snabbt. Då bildas det en
sårskorpa som hindrar mikroorganismer från att komma in.
2. Andningssystemet
Sekret och små hår i näsan hindrar mikroorganismer från att komma in i lungorna.
3. Ögonen
Tårar producerar enzymer, kemiska ämnen som dödar bakterier på ögats yta.
Andra försvarslinjen – icke-specifika vita blodkroppar
1. Vita blodkroppar som kallas fagocyter
a. De brukar ge sig på allt främmande som
kommer
igenom
den
första
försvarslinjen.
b. De
omsluter
och
äter
upp
mikroorganismer.
c. Man brukar säga att de är icke-specifika
eftersom de ger sig på ALLT som är
främmande för kroppen.
d. De utlöser också svullnad och rodnad
genom att
i. öka blodflödet till området,
ii. få vätska att strömma till det
skadade området.
Tredje försvarslinjen – specifika vita blodkroppar
1. Vissa producerar antikroppar
a. Alla angripande celler har särskilda markörer på ytan,
s.k. antigener.
b. När specifika vita blodkroppar stöter på en
främmande
markör/antigen
producerar
de
antikroppar som binder sig vid de angripande
cellerna och markerar att de ska förstöras. Dessa
antikroppar är ENBART inriktade på just dessa
markörer/antigener.
c. Så snart de vita blodkropparna vet vilka antikroppar
de ska göra, produceras de väldigt fort. Dessa
antikroppar
i. börjar antingen omedelbart markera vilka
angripande mikroorganismer som ska förstöras,
ii. eller också stannar de kvar i kroppen när
infektionen har försvunnit så att de kan
bekämpa infektionen om den skulle komma
tillbaka. Därför är kroppen immun mot nästan
alla sjukdomar du redan har haft – den minns
hur den snabbt ska göra antikropparna.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards