The Synbiotic LifestyleTM och det mänskliga mikrobiomet

advertisement
The Synbiotic LifestyleTM
at-sv-0006 [1]
The Synbiotic LifestyleTM
och det mänskliga mikrobiomet
Ester Nylöf,
September 13, 2014
The Synbiotic Lifestyle (TSL) är en idé med stora ambitioner.
Det är en vision om en hållbar livsstil där allt hänger samman.
I förlängningen: en hållbar livsstil med ambitionen att rädda
miljön, vår hälsa och i slutänden hela vår sårbara planet.
Men en sak i taget.
The Synbiotic Lifestyle kan ses som en filosofi där alla våra
val - av det vi tillför kroppen, använder i våra bostäder och
släpper ut i naturen - uttrycker samma strävan efter optimalt
välbefinnande, hälsa och miljövänlighet.
Det hela är mycket enkelt men förutsätter samtidigt ett radikalt
tankeskifte. TSL innebär att fokusera, inte på oss själva, utan
på den osynliga värld av mikroorganismer som helt dominerar
vår värld genom sitt blotta antal och sin biologiska mångfald.
Det är det nya. Vi bejakar för första gången den osynliga och
tysta värld av mikroorganismer som trots att vi inte ens kan
se dem i vår vardag har en enormt stor betydelse inte minst i
våra egna kroppar
Vår relation till mikroorganismer; framför allt bakterier och
svampar, har präglats av besinningslös krigföring sedan vi
upptäckte dem. Med rätta. En stor del av dem är våra svurna
fiender. Men en mycket betydelsefull del utgör den biologiska
grund på vilken vi bygger vår egen existens. Inom våra kroppars gränser lever en armé av mikroorganismer som till antalet
är 10 gånger fler än våra egna celler. De bildar vad som mer
och mer framstår som ett självständigt organ, livsviktigt,
dynamiskt och känsligt. I ständig interaktion med vår kropp
och med avgörande betydelse för vår hälsa.
The Synbiotic Lifestyle och specifikt Synbiotic Healthcare
innebär att fokusera på de celler som utgör 90 procent av
det som är ”vi”. Till skillnad från övriga organ i kroppen är
det mikrobiologiska ekosystemet mycket påverkbart, snabbt
föränderligt och ständigt ungt. TSL innebär att tillföra kroppen
de födoämnen och/eller de mikroorganismer som skapar
balans i kroppens ekosystem, gynnar de goda bakterierna och
bekämpar de onda.
På 1800-talet upptäcktes bakterierna, på 1900-talet dödade vi
dem urskiljningslöst – på 2000 talet börjar vi samarbeta.
Det som sker nu är ett enormt språng framåt i vetenskapens
historia på molekylärbiologin och genetikens område. Plötsligt
har det blivit möjligt att sekvensera, utläsa, den genetiska
koden hos mikroorganismer utan att behöva odla dem först,
ett mycket svårt och oftast omöjligt företag. Nu räcker med
att ta ett prov och låta avancerade instrument läsa DNAkoden hos allt liv detta innehåller. Resultaten som kommer
ut är förbluffande. Livets rikedom är överväldigande. Den
okända materia som utgör livet på jorden är enorm.
Alldeles nyligen offentliggjordes resultaten i The Human
Microbiome Project, en stor kartläggning av de
mikroorganismer som lever i och på vår kropp, som en del av
oss själva. Den tunna ljuskägla som svept över en mörk och
okänd kontinent har plötsligt vidgats till en strålkastare. En
helt ny och okänd värld har öppnat sig tillsammans med en
mängd nya forskningsfält.
Kunskapen om denna nya värld av mikroorganismer tror vi
kommer bli avgörande för vår framtid. I den lilla världen, i den
mikroskopiska världen, finns de allierade vi behöver för att
övervinna vår tids problem och nå optimal hälsa och
välbefinnande.
Det vill vi ta fasta på i The Synbiotic Lifestyle. Och vi vill förena
den nya kunskapen med den erfarenhet människor samlat på
sig under tusentals år. Att äta sig till hälsa är gammal visdom.
Känslan av välbefinnande har varit vägledande i alla tider.
Enkla ordspråk och talesätt för recepten vidare i generationer.
”An apple a day keeps the doctor away” finns på flera språk.
Detta kallar vi Folklore Medicine, en annan viktig komponent i
livsstilen.
The Synbiotic Lifestyle befinner sig i skärningspunkten mellan
gammal kunskap och vetenskapens frontlinje. Dess budskap
vilar på yttersta enkelhet men blir ett ett nytt sätt att se på
världen; ett paradigmskifte.
The Synbiotic LifestyleTM och det mänskliga mikrobiomet | 1
Download