Lektionsplan, forts. (TS 3) - e-Bug

advertisement
1.1 Mikroorganismer
Introduktion
Helklass
Kontrollera att eleverna har förstått med hjälp av följande frågor:
1.
Vilka typer av mikroorganismer är vanligast?
Det finns tre huvudtyper av mikroorganismer: bakterier, virus och svamp.
2.
Vad är mikrober för något?
Ett annat ord för mikroorganismer.
3.
Var finns mikroorganismer någonstans?
Mikroorganismer finns ÖVERALLT: i luften som vi andas, i maten som vi äter, utanpå
kroppen och inne i munnen, näsan och magen.
4.
Är alla mikroorganismer skadliga?
Nej, vissa mikroorganismer kan vara skadliga för oss, men det finns också många
mikroorganismer som vi har stor nytta av och som vi använder varje dag, t.ex.
Saccharomyces (svamp) som hjälper bröd att jäsa och Lactobacillus (bakterier) som
används vid tillverkning av yoghurt och ost.
5.
Vilka olika former kan bakterier ha?
Spiraler (Campylobacter), stavar (Lactobacilli) och klot (Staphylococcus).
Fördjupningsövning
1. Ge varje elev en kopia av SW 2 och SH 1.
2. Med hjälp av beskrivningarna och den information som finns i stödpapperen ska eleverna
avgöra om dessa mikroorganismer är bakterier, virus eller svamp.
a. Staphylococcus är en bakterie.
b. Lactobacillus är en bakterie.
c. Dermatofyter är svamp.
d. Influensa är ett virus.
e. Penicillin är en svamp.
f. Campylobacter är en bakterie.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards