30 miljoner till forskning om mikroorganismer

advertisement
PUBLICERAD 2006-12-15 www.mistra.org
30 miljoner till forskning om mikroorganismer
Mistra har beviljat forskningsprogrammet DOM - Domesticering av
mikroorganismer 30 miljoner kronor för en andra programfas.
Mikroorganismer kan användas för att ersätta kemiska bekämpningsmedel, reducera läckage
av näringsämnen och förhindra att giftiga ämnen kommer ut i miljön. För detta krävs
storskalig produktion av organismerna, "förpackning" av dem i en form som är varaktigt
stabil och lätt att applicera, samt noggranna konsekvensanalyser för säker användning av
mikroorganismerna.
Forskningsprogrammet DOM bildar ett s k "Center of Excellence" för forskning och utveckling
av fermenterings- och formuleringstekniker, och av system för säkerhetsbedömning av nya
domesticerade mikroorganismer för användning i icke-konventionella tillämpningar.
DOM-centret vid BioCentrum SLU bidrar till lösningar på miljöproblem genom att koppla
samman universitetsforskning och industriell utveckling med myndigheternas
regelskapande.
Programmets grundläggande forskning om mikrobiell formulering och säkerhetsfrågor utgör
vetenskaplig bas för produkt- och partnerprojekt som fokuserar på olika miljörelaterade
tillämpningar och omfattar användning av både bakterier och svampar. God kommunikation
mellan industriell utveckling och grundläggande DOM-forskning är inbyggd i
programstrukturen. DOM:s affärsutvecklare vidareutvecklar industrikontakterna och
hanterar gemensamma juridiska aspekter under produktutvecklingsfasen.
Forskning inom DOM främjar svensk miljöbioteknikindustri genom att erbjuda kvalificerad
fermenterings- och formuleringskunskap, samt arbetsrutiner för säker och effektiv
utveckling av mikrobiella produkter. Detta är viktigt för företagens konkurrenskraft på den
internationella marknaden.
Forskningsanslaget är på totalt 30 miljoner kr under tre och ett halvt år (2007-2010).
Programvärden SLU anslår via NL-fakulteten ytterligare 6 miljoner kr direkt till
programverksamheten. Industrier och andra inblandade avnämare har också förbundit sig
att ge betydande bidrag till DOM:s forskning och utveckling av "proof-of-concept". DOM
rekryterar nu två forskare och en laboratorieingenjör för att komplettera det dryga dussinet
medarbetare som för närvarande är verksamma i programmet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards