Infektionskedjan - e-Bug

advertisement
Infektionskälla
Infektionskedjan
Personer som riskerar
att infekteras
Alla kan få en infektion.
Men vissa personer är
särskilt utsatta:
 Personer som redan
får någon
medicinering.
 Små barn.
 Äldre personer.
Mikroorganismers väg
in
Skadliga mikroorganismer
behöver hitta att sätt att
komma in i kroppen innan
de
kan
orsaka
en
infektion. Det kan t.ex.
vara genom
 maten vi äter,
 aerosoler vi andas in,
 jack och öppna sår,
 saker som vi stoppar
in i munnen.
Någon eller något för med sig
de skadliga mikroorganismerna
som orsakar infektionen. Det
finns
många
olika
infektionskällor, t.ex.
 redan smittade personer,
 husdjur och andra djur,
 orena ytor (som
dörrhandtag, tangentbord
och toaletter).
Mikroorganismers väg ut
Skadliga
mikroorganismer
behöver ta sig ut från en
infekterad person eller källa
innan de kan spridas till någon
annan. Det kan t.ex. vara
genom
 nysningar och hosta,
 kroppsvätska.
Infektionsspridning
Skadliga
mikroorganismer
behöver hitta ett sätt att
överföras från person till person.
Det kan t.ex. vara genom
 beröring,
 sexuell överföring.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards