Blodet och kroppens försvar Fokus s164-165

advertisement
Blodet och kroppens försvar
Fokus s164-165/ Grundbok s194
Fråga
1. Vad händer i lymfan och lymfkörtlarna?
2. När blir man immun mot en sjukdom?
3. Beskriv vad som händer när bakterier gör dig
sjuk och du frisknar till igen.
Förslag på svar:
1. Lymfa är en vätska som suger upp döda
blodkroppar och bakterier. Lymfkörtlarna
renar lymfan.
2. Immun mot en sjukdom blir man när
antikroppar finns kvar i blodet mot just det
smittämne som orsakat sjukdomen.
3. När bakterier kommit in i kroppen sätter
kroppens försvar, de vita blodkropparna,
igång med att angripa bakterierna. Vita
blodkroppar bildar också antikroppar som
efterhand dödar bakterierna och du blir frisk.
Försvaret kan behöva hjälp 166/196
4. Till vilken grupp mediciner hör penicilin?
5. Hur kan vaccin göra att man bir immun mot en
sjukdom?
6. Varför kan serum verka så snabbt?
4. Penicillin är en sorts antibiotika.
5. Vid vaccinering förs dött eller försvagat
smittämne in i kroppen. Den vaccinerade
bildar då själv antikroppar mot smittämnet,
men utan att bli sjuk.
6. Vid serumbehandling sprutar man in färdiga
antikroppar som ger ett tillfälligt skydd.
Allergi 167/198
7. Ge tre exempel på besvär man kan få av
allergi.
8. Varför kan man bli allergisk? Beskriv vad som
händer i blodet då.
9. Beskriv allergisk reaktion med begreppen
7. Man kan till exempel få utslag på huden,
snuva eller astma.
8. Allergisk blir man om man är överkänslig mot
vissa ämnen. Blodet bildar då för mycket av
en särskild sorts antikroppar. Det är de som
ger allergier.
9. Se rutan på sidan 198 i grundboken.
anitgen, slemhinna histamin och mastcell.
(Bara i grundboken)
10. Vad är det för skillnad på vaccinering och
serumbehandling?
10. Vid vaccinering förs dött eller försvagat
smittämne in i kroppen. Den vaccinerade
bildar då själv antikroppar mot smittämnet,
men utan att bli sjuk. Vid serumbehandling
sprutar man in färdiga antikroppar som ger
ett tillfälligt skydd.
Download